Kremsa Digital
ARTMAN TECHNOLOGIES
ARTMAN TECHNOLOGIES patrí medzi lídra v oblasti medicínskych informačných technológií.  Poskytuje informačné systémy pre nemocnice, prevažne v oblasti transplantácií a darcovstva orgánov.

Klient nás oslovil so špecifickou požiadavkou pripraviť online prezentáciu ku nedávnej konferencii v Dubaji, kde chceli prezentovať poslednú verziu ich medicínskeho softwéru potenciálnym záujemcom, prevažne z blízkeho východu.

 

Celá prezentácia spočívala v zobrazovaní interaktívnej slideshow pozostávajúcej zo screenshotov jednotlivých krokov ich medicínskeho softvéru.  Obsah novej mikrostránky bol rozdelený na dve časti - jedna s automatickým prehrávaním slideshow a druhá časť klikateľná, kde v rámci každého slajdu bola možnosť umiestnenia informatívnych hotspotov, pričom návštevník sa mohol preklikávať cez jednotlivé sekcie medicínskeho softwéru pomocou ľavého stromového menu.

Vzhľadom na krátkosť času, špecifickosť projektu, cieľovej skupiny a budget sme stránku nedizajnovali ale využili len systém Wordpress a existujúcu šablónu, ktorú sme usposôbili vyššie uvedeným potrebám.

 

 

Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia