Kremsa Digital

Ako môže medzikultúrny kouč ovplyvniť chod firmy

05.12.2019

Spolupráca medzi kolegami, prípadne viacerými spoločnosťami môže byť sama o sebe komplikovaná. Ak si k tomu predstavíte, že vaši obchodní partneri nie sú len Slováci, ale pochádzajú z rôznych častí sveta, situácia sa môže zvrtnúť celkom iným smerom a často aj skončiť fiaskom. Čo robiť, ak sa za jedným stolom stretnete s inými kultúrami? Poradí odborníčka Eva Gáboríková, dvojnásobne ocenená prestížnou cenou “Great Award” v New Yorku v konkurencii konzultantov a koučov z celého sveta.

Spolupracuješ s nadnárodnými spoločnosťami. Aké sú tvoje skúsenosti?

Mnohé nadnárodné spoločnosti pochopili aktuálne, že nemôžu byť úspešné bez pochopenia lokálnej kultúry. Podporujú svojich zamestnancov a sú otvorené novým trendom v rozvoji svojich zamestnancov. Spolupracuje sa mi s nimi dobre, pretože ponúkajú aj dlhodobú stratégiu a podporu pre svoje tímy a lídrov. Na Slovensku sa mnohé pobočky nadnárodných firiem držia vzdelávacích trendov, ktoré majú odskúšané a tým nepripravujú svojich zamestnancov na medzinárodnú konkurenciu.

Napríklad mnohé medzinárodne firmy ponúkajú tréning medzikultúrnej komunikácie a spolupráce ak jeden z hlavných tréningov. Na Slovensku mnohé spoločnosti nevedia, že takýto tréning existuje a je reálne zameraný na každodennú pracovnú komunikáciu. Nejde o uvádzanie žiadnych kultúrnych stereotypov, ale stratégii potrebných pre plnenie úloh a efektívnej spolupráce.

Na čo sa najviac zameriavaš? 

Ako kouč a konzultant medzikultúrnej komunikácie pracujem s firmami a ich zamestnancami na všetkých úrovniach. Top lídri využívajú tréning medzikultúrnej komunikácie na nastavenie stratégii v rámci individuálnych koučingových stretnutí. S manažérmi hľadáme spôsoby, ako vybudovať komunikačné kanály, vytvoriť atmosféru úspešnej spolupráce pri práce na nadnárodných projektoch, ako motivovať a poskytovať feedback. Tímy majú väčšinou svoje profesionálne zameranie ako spolupráca s kolegami v inej krajine alebo zastupovanie firiem pri obchodných rokovaniach, príprava marketingovej stratégie. Toto všetko zohľadňujem pri príprave workshopov medzikultúrnej komunikácie, ktoré ich pripravujú na reálne situácie v kontakte s inými kultúrami. Pracujem aj s vedúcimi vo výrobe, keďže spolupráca s inými kultúrami je aktuálnou výzvou viacerých výrobných spoločností na Slovensku.

Mohla by si zhrnúť do pár slov, čo tvoja práca presnejšie obnáša?

Všetky koučingové sedenia a workshopy sa zameriavajú na hľadanie stratégie ako úspešne spolupracovať s inými kultúrami. Teda pochopenie hodnôt, pracovných postupov a komunikačných štýlov kolegov, obchodných partnerov a zákazníkov z iných kultúr.

Ako reagujú americké firmy na pomoc kouča v porovnaní s tými slovenskými?

Tréning medzikutúrnej komunikácie má svoje korene v USA. Príprava lídrov, manažérov a zamestnancov na spolupráci s inými kultúrami je základným tréningom, ktoré tieto firmy svojim zamestnancom ponúkajú.

Na Slovensku mnohé firmy nevedia tréning medzikultúrnej komunikácie zaradiť. Mnohé ich tímy, ktoré zastupujú firmu na rokovaniach a obchodných stretnutiach sa učia na vlastných chybách. Slovenskí manažéri a lídri, ktorí spolupracujú so svojimi kolegami z iných kultúr nemajú na takúto spoluprácu žiadnu prípravu. Komunikácia, prezentačné zručnosti, time management, a iné tréningy, ktoré absolvovali by mali byť doplnené o tréning medzikultúrnej komunikácie, aby si svoje poznatky rozšírili o reálne informácie z medzikultúrného prostredia. Mnohé firmy ponúkajú vyššie pozície expatom, pretože Slováci v medzikultúrnej konkurencii neuspeli. 

Dá sa podľa teba zamedziť problémom, keď do procesu zasiahne externý faktor, čiže ty?

V prípade, keď zasiahnem ja ako externý faktor, je to v mnohých prípadoch lepšie, ako keď situáciu rieši líder alebo manažér. Moja úloha je úloha mediátora, ktorý vypočuje obe strany, dokáže ich pochopiť vzhľadom na kultúrne osobitosti a hodnoty a nastaviť komunikáciu tak, aby sa spojili požiadavky oboch strán. Takto prebiehajú mnohé tréning tímov, ktoré majú nového lídra z inej kultúry, alebo príprava na spoluprácu odborníkov z viacerých kultúr.

V akých oblastiach podporuješ lídrov a manažérov?

Rozhodujúca oblasť je nastavenie stratégii, ktoré majú posunúť firmu a zamestnancov dopredu, predstaviť zmeny a dosiahnuť stanovené ciele. Začíname od ich samých, pochopenie vlastnej stratégie a manažerského štýlu a jeho rozšírenie o aspekty medzikultúrneho manažmentu a vedenia. Medzikutúrna kompetencia patrí medzi top kompetencie lídrov a manažérov. Úspešní globálni lídri to vedia. Na Slovensku začíname o tom hovoriť.

Spájaš ľudí z rôznych kútov sveta. Aké sú tvoje najbizarnejšie zážitky? 

Ako medzikultúrny kouč som pripravená na medzikultúrne rozdiely v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, či kultúrnych osobitostí. To, čo by niekto vnímal ako absurdnosť, ja chápem ako rešpekt k hodnotám. Pracujem s manažérmi  z Indie, ktorí si väčšinou nosia svoj obed a neváhajú sa so mnou s ním podeliť. Takže môj tanier má 6 rôznych kúskov od každého z nich.

Stalo sa ti, že by nejaká firma bola nespokojná aj napriek tvojmu vstupu? 

Tréning je vždy zameraný na individuálne potreby lídrov, manažérov a tímy  a prináša odpovede na ich konkrétne otázky. Preto tréning vždy prinesie niečo, čo ľudí posunie vpred. Prvý tréning účastníkom otvorí témy, posunie ich v tom, že začnú premýšľať ako odporúčania realizovať. Avšak sú potrebné ďalšie kroky. Rozvoj medzikultúrnej kompetencie nie je jednorázový krok.

Čo najviac firmy zaujíma? S čím za tebou prídu ako prvým?

Mnohé firmy kladú dôraz na rozvoj lídrov a manažérov. Medzikultúrny koučing a tréningy v tej oblasti tvoria prioritu. Potom sú to výzvy, ktorým čelia multikultúrne tímy, tímy odborníkov z rôznych kultúr, ktorých firma spojí, aby pracovali na novom projekte. Tretiu dominantnú oblasť tvoria špecificky zamerané tréningy ako medzikutúrne obchodné zručnosti, tréning zameraný na istú obchodnú kultúru. Čo ma obzvlásť teší, sú tréningy a workshopy pre HR manažérov medzikúltúrnych firiem.

Aký je ďalší postup?

Pred každým tréningom a individuálnou konzultáciou prebieha zisťovanie aktuálnych potrieb, skúseností a prípadných „clash“ situácii. Na základe toho je nastavený workshop, tréning alebo konzultácia. Po tréningu nasleduje „feedback delivery“ pre HR manažéra, kde rozoberáme to, čo sa dá v spoločnosti zmeniť, alebo ako ďalej rozvoj tímu, či manažéra posunúť. Mnohé myšlienky sú zapracované do firemnej kultúry alebo „best practices“.

Sú aj prekážky, s ktorými sa musíš popasovať a ako ich vysvetlíš klientovi?

Medzi moje najväčšie výzvy na Slovensku patrí vysvetľovanie prínosu tréningu medzikultúrnej komunikácie. Mnohí si tento tréning spájajú s rozvoj komunikačných zručností, aké poznáme z bežných tréningov alebo ponúkanie kultúrnych stereotypov.

Mnohí manažéri si nevedia predstaviť, čo sa za pojmom „medzikultúrny tréning“ skrýva alebo si ho spájajú s teóriami, ktoré počuli na vysokej škole.

Aké sú hlavné benefity pre klientov v praxi? 

Pre manažérov a lídrov: pochopenie kultúrnych osobitostí súvisiacich s komunikáciou, nastavovaní hodnôt a spôsobov spolupráce, motivácie, komunikovania úloh a cieľov, individuálneho rozvoja a poskytovania spätnej väzby.

Pre tímy: vytvorenie atmosféry spolupráce a rešpektu, nastavanie komunikačných kanálov, stratégie ako pracovať na spoločných projektoch, príprava na zvládnutie stresových situácii.

Obchodné tímy: stratégie ako nadviazať kontakt so zákazníkom, ako vypracovať úspešnú ponuku, ako zvládnuť rokovania a budovanie vzťahov.

Individuálni klienti: pochopenie výziev, ktoré prináša medzikultúrna spolupráca, adaptácia prístupu k spolupráci, rozvoj medzikultúrnej kompetencie, ktorá je potrebná pre presadenie sa v globálnom svete, práca na vlastnom manažérskom štýle, pochopenie osobitostí globálneho lídra.

Spolupráca medzi kolegami, prípadne viacerými spoločnosťami môže byť sama o sebe komplikovaná. Ak si k tomu predstavíte, že vaši obchodní partneri nie sú len Slováci, ale pochádzajú z rôznych častí sveta, situácia sa môže zvrtnúť celkom iným smerom a často aj skončiť fiaskom. 

Dr. Eva Gáboríková, M.A, PhD., ACC. 

pôsobí ako konzultant a kouč medzikultúrnej komunikácie od roku 2001. Spolupracuje s nadnárodnými firmami v USA, Ázii a v Európe. V rokoch 2016 a 2018 získala ocenenie „Great Award“ v New Yorku v konkurencii konzultantov a koučov z celého sveta. 

Medzi jej klientov patria: Jaguar Cars Ltd., Mercedes-Benz, Pfizer, Covestro, Honeywell, Heineken International, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, CRH, Vodafone, British American Tobacco, General Motors, Avon, Unilever, Bosch, Heineken, Continental Automotive Systems a mnohé ďalšie. 

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia