Prieskum marketingových aktivít v automotive segmente 2023

Automobilový priemysel sa neustále vyvíja, pričom nové trendy, technológie a preferencie spotrebiteľov pretvárajú krajinu. Za účelom navrhovania tých najefektívnejších riešení je pre nás ako marketingových profesionálov v tomto dynamickom sektore dôležité pochopiť efektivitu rôznych marketingových aktivít.

Stiahnuť PRIESKUM

Aby sme získali prehľad o súčasnom stave marketingu v automobilovom priemysle, uskutočnili sme komplexný prieskum, v ktorom sme zozbierali odpovede od profesionálov z odvetvia, od výrobcov automobilov po predajcov a poskytovateľov popredajných služieb.

Nižšie sa ponoríme do kľúčových zistení z nášho prieskumu a preskúmame, čo znamenajú pre budúcnosť automobilového marketingu.

Tieto poznatky nám pomáhajú lepšie porozumieť dnešnému dynamickému trhu a jeho trendom. Práve vďaka údajom z prieskumu presne vieme, aké marketingové kanály uprednostňovať a využiť tak ich potenciál ešte lepšie.

Čo nás zaujímalo a čo sme zistili?

Online marketing

Na zabezpečenie relevantných informácií sme sa svojich respondentov pýtali, či a ako využívajú online prostredie v rámci marketingovej komunikácie svojej značky. Celých 100% opýtaných odpovedalo, že svoje marketingové činnosti umiestňujú do online prostredia.

Táto informácia nás neprekvapila, ba naopak, potešila. Marketing sa neustále mení a vyvíja a práve preto je dôležité držať krok s trendmi. Ale nie sú dôležité iba sociálne siete, u nás myslíme aj na využitie PPCéčiek či responzívnej webstránky.

Okrem toho sme však chceli vedieť, koľko percent z ich aktivít tvorí práve online marketing, a výsledky ukazujú, že ide až o takmer 58%.

KOLKO PERCENT Z VASICH AKTIVÍT TVORÍ MARKETING V ONLINE PROSTREDÍ?

Uvádzané číslo 58 % naznačuje, že podstatná väčšina marketingového úsilia smeruje k digitálnym kanálom, čo odráža rastúci význam online platforiem pri dosahovaní a zapájaní cieľového publika.

Tento výsledok podčiarkuje rastúcu závislosť firiem od digitálnych stratégií pre efektívnu propagáciu svojich produktov alebo služieb, využívaní nových príležitostí a udržiavaní konkurencieschopnosti v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom trhovom prostredí. Keďže spotrebitelia trávia viac času online ako kedykoľvek predtým, je nevyhnutné, aby spoločnosti podľa toho prideľovali zdroje a uprednostňovali iniciatívy digitálneho marketingu s cieľom maximalizácie svojho dosahu a vplyvu.

Online aktivity

Bola ďalšia téma, o ktorej sme sa chceli dozvedieť viac. Výsledky nášho prieskumu odhaľujú zaujímavé pohľady na online aktivity firiem.

Je pozoruhodné, že väčšina respondentov, až 90,48%, uprednostňuje vytváranie obsahu na platformách sociálnych médií, čo naznačuje strategické zameranie na zapojenie cieľového publika v týchto dynamických digitálnych priestoroch. Vo veľkej miere, čo potvrdzuje 76,19% opýtaných, sa využíva aj platená reklama ako ďalšia populárna cesta na zlepšenie online viditeľnosti a prilákanie potenciálnych zákazníkov. Prieskum okrem toho podčiarkuje význam investícií do svojich vlastných online platforiem, keďže tvorbu obsahu na webových stránkach nám potvrdilo 64,29% zúčastnených. To naznačuje záväzok vybudovať silnú digitálnu prítomnosť mimo kanálov sociálnych médií, potenciálne zameranú na poskytovanie komplexných informácií zákazníkom a podporu lojality k značke.

Spolupráca s influencerni a PR aktivity sú najmenej využívanými aktivitami. Pri influencerských spoluprácach však očakávame rastúci trend, pretože na Slovensku ide stále o novšiu formu marketingu, ale na druhej strane stále viac vyhľadávanejšiu.

Výsledky podčiarkujú dôležitosť silnej online prítomnosti v dnešnom konkurenčnom prostredí a poukazujú na rôznorodú škálu stratégií, ktoré podniky využívajú, aby zostali relevantné a konkurencieschopné. Spoločnosti si v online osvojujú mnohostranný prístup, pričom spájajú tvorbu organického obsahu s platenými propagáciami a strategickými partnerstvami, aby sa efektívne orientovali v digitálnom prostredí a dosiahli svoje marketingové ciele.

KTORÉAKTIVITY
V RÁMCI ONLINE ROBÍTE?

Orientačný mesačný budget

Budget je neodmysliteľnou súčasťou každého marketingového plánu. Koľko vyčleňujú na marketing firmy v automotive segmente? Je pozoruhodné, že významná časť respondentov, ktorá predstavuje 50%, vyčleňuje na marketing menej než 1000 EUR, čo naznačuje prevahu menších marketingových aktivít alebo zameranie sa na cost-effective stratégie. Takmer 20% respondentov minie mesačne medzi 1001 a 3000 EUR, čo napovedá, že značná časť segmentu je ochotná investície do marketingových iniciatív mierne navýšiť, s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi cenovou dostupnosťou a dopadom. Napokon, 30,56 % respondentov s rozpočtom presahujúcim 3001 EUR podčiarkuje významný podiel hráčov v odvetví, ktorí sa zaviazali k hodnotným marketingovým investíciám, čo naznačuje buď stratégiu väčších spoločností alebo tých, ktoré sledujú ambicióznejšie tempo rastu.

AKY JE VÁS ORIENTAČNY MESAČNY MARKETINGOVÝ BUDGET

Tieto zistenia podčiarkujú rôznorodú škálu rozpočtových prístupov v rámci automobilového prostredia a zdôrazňujú dôležitosť flexibility a adaptability pri vytváraní efektívnych marketingových kampaní prispôsobených rôznym finančným kapacitám a cieľom.

Content marketing na LinkedIne

Zaujímalo nás, či opýtané značky komunikujú obsah cez LinkedIn.

Vytváranie obsahu na LinkedIn je pre firmu ako otvorená brána ku kontaktom s profesionálmi, zvýšeniu povedomia o značke a budovaniu reputácie. To všetko môže viesť k neočakávaným príležitostiam, novým obchodným spojencom a rastu, ktorý vám môže poskytnúť táto silná platforma.

Práve z tohto dôvodu nás prekvapilo, že až 60% respondentov nevytvára žiadny typ obsahu na LinkedIn.

Príspevky na LinkedIn v automobilovom priemysle majú obrovský potenciál spojiť profesionálov, podporiť spoluprácu a rast podnikania. Ako platforma známa svojou obchodne orientovanou komunitou ponúka LinkedIn automobilovým profesionálom príležitosť predviesť svoje odborné znalosti, zdieľať poznatky z odvetvia a etablovať sa ako myšlienkoví lídri.

Či už ide o diskusiu o najnovších technologických pokrokoch, trendoch v odvetví alebo zvýrazňovanie inovatívnych produktov a služieb, príspevky na LinkedIn môžu pomôcť jednotlivcom a spoločnostiam v automobilovom sektore zaujať globálne publikum, prilákať potenciálnych partnerov a v konečnom dôsledku prispieť k napredovaniu odvetvia. Navyše, sieťové možnosti platformy môžu viesť k hodnotným partnerstvám, získavaniu talentov a príležitostiam na rozvoj podnikania v rámci automobilového ekosystému.

TVORÍTE PRAVIDELNE OBSAH NA LINKEDINS
Ebook - PRIESKUM ONLINE AKTINIT V AUTOMOTIVE SEGMENTE

Chcete vedieť viac?

Ak ste zvedaví aj na ďalšie štatistiky z nášho prieskumu, tak vám radi zašleme kompletné výsledky zdarma!

Prieskum 2024 loading…

Aktuálne zbierame dáta pre prieskum online aktivít v automotive segmente za rok 2024. Podnikáte v automobilovom priemysle a chcete s nami zdieľať, ako k online marketingu pristupuje vaša značka? Ďakujeme! Aj vďaka vám môžeme prichádzať s relevantnými a hodnotnými štatistikami pre váš automotive biznis.

Na ceste za úspešným marketingom pre automotive

Výsledky prieskumu poskytujú cenné informácie o súčasnom marketingovom prostredí automobilového priemyslu. Digitálny marketing, tvorba obsahu a zapojenie zákazníkov formujú budúcnosť tohto odvetvia. Obchodníci sa musia prispôsobiť týmto trendom a prekonať výzvy, a to všetko pri zachovaní zákazníckej spokojnosti. Plán automobilového marketingu k úspechu je čoraz viac poháňaný údajmi, inováciami a hlbokým pochopením vyvíjajúcich sa preferencií spotrebiteľov.

Ak podnikáte v automobilovom priemysle, určite viete, že si táto téma vyžaduje veľkú pozornosť predovšetkým kvôli odbornosti. U nás nájdete špecialistov na marketing, ktorí majú zároveň nekonečnú vášeň pre autá, a práve táto kombinácia nám umožňuje vytvárať unikátny obsah pre každého klienta na mieru. Ak by ste s nami radi prebrali smerovanie svojej značky a nastavili tú najefektívnejšiu stratégiu, kontaktujte nás.

Na záver by sme chceli vyjadriť vďaku nielen svojim skvelým partnerom, ale aj nestranným profesionálom v automotive segmente, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili a pomohli nám tak vytvoriť tento hodnotný prieskum. Sme radi, že sa nám spoločne darí analyzovať marketing v automobilovom segmente a posúvať ho tak o level vyššie.
AK POTREBUJETE POMÔCŤ S AUTOMOTIVE MARKETINGOM, NAPÍŠTE NÁM.captchaKremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia