Kremsa Digital

Aký dlhý má byť váš text?

28.09.2018

Veľmi často sa u našich klientov stretávame s otázkami ohľadom tvorby obsahu. Pýtajú sa nás, aký dlhý má byť ich blogový článok, koľko textu majú vložiť na webstránku alebo koľko slov má obsahovať titulok ich Newslettra.

Keďže takéto údaje zaujímajú určite nielen našich klientov, ale aj vás ostatných, rozhodli sme sa spraviť menší výskum, čo na túto tému hovoria svetoví experti. Po relevantných informáciách sme zalovili nielen na internete, ale aj v našej knižnici.

Pred tým ako začneme

Výsledky rôznych výskumov a štúdií hovoria o ideálnej dĺžke textov, ktoré v minulosti dosiahli najlepšie výsledky. Aj napriek tomu si však myslíme, že obsah treba písať tak, aby sa primárne páčil vašej cieľovej skupine. Preto je určite dobré, mať takéto ideálne čísla pri písaní textov na pamäti, ale netreba sa im silou mocou snažiť priblížiť na úkor kvality obsahu.

Blog

Podľa Buffer.com dĺžku ideálneho blogu treba merať podľa času, ktorý je užívateľ ochotný stráviť pri čítaní článku. Podľa výskumu od Data Lab, je ideálna dĺžka blogu 7 minút. To znamená, že po 7 minútach čítania začínajú ľudia z blogu odchádzať a tak treba vtesnať svoje myšlienky práve do týchto 7 minút. 7 minút čítania pritom predstavuje asi 1600 slov.

Ľudia v Seopressor.com čítajú asi trošku rýchlejšie, pretože ich dáta vychádzajú tiež zo štúdie od Data Lab, ale za 7 minút dokázali prečítať až 2100 slov. Takýto optimálny počet slov zdôvodňujú aj faktom, že top 10 blogov vo výsledkoch vyhľadávania na Google obsahovalo od 2032 do 2416 slov.

Ann Handley vo svojej knihe Everybody Writes uvádza, že optimálny blog by mal obsahovať 1500 slov. Takýto blog je podľa nej následne dobre indexovaný v Google vyhľadávaní.

Podľa Yoast.com by mal mať blogový článok minimálne 300 slov, aby sa umiestnil v organickom vyhľadávaní. Články s obsahom 1000 a viac slov majú väčšiu šancu umiestniť sa na vyšších priečkach.

Facebook

Pri Facebook príspevkoch sa ideálne čísla opäť líšia. Buffer.com uvádza, že najlepšiu angažovanosť na Facebooku majú ultra krátke príspevky, ktoré obsahujú menej ako 40 znakov. Odôvodňujú to tým, že takéto krátke príspevky dosiahli až o 86% vyššiu angažovanosť u ľudí ako dlhšie príspevky.

Buzzsumo.com analyzoval viac ako 800 miliónov príspevkov na Facebooku a tiež prišiel k záveru, že príspevky, ktoré obsahovali menej ako 50 znakov zaznamenali vyššiu angažovanosť ako ich dlhší kamaráti (dlhší nemusí byť vždy lepší heeeh).

Ann Handley vo svojej knihe spomína, že ideálny príspevok na Facebooku by mal obsahovať 100 – 140 znakov.

V prípade Facebook reklamy sa do výskumu pustilo AdEspresso.com a chlapci od našej Boosterberg.com konkurencie zistili, že najlepšie performujú príspevky, ktorých Headline obsahuje 5 slov, hlavný text 14 slov a Description 18 slov.

Dĺžka riadku na webe

Pri dizajnovaní vašej webstránky by ste mali dbať aj na dĺžku riadkov. Tá je dôležitá pre príjemné a jednoduché čítanie. Pre najjednoduchšie pochopenie textu je podľa Buffer.com ideálny riadok, pozostávajúci zo 40 až 55 znakov (8 až 11 slov) alebo pre IT puntičkárov je to stĺpec textu o šírke 250 až 350 pixelov.

Ann Handley vo svojej knihe opisuje ideálnym riadkom ten, ktorý má 12 slov.

Áno, áno.  Ideme prerábať aj my.

Predmet emailu

Predmet emailu hrá tiež veľmi dôležitú úlohu pri miere čítanosti (otváraní) emailu. Podľa štúdie od Campaignmonitor.com najviac ľudí otvorí email s predmetom, ktorý má 65 znakov.

Podľa Buffer.com dosahujú najviac otvorení práve emaily s dĺžkou predmetu 28 – 39 znakov (12,2% otvorenosť).

Ann Handley sa prikláňa k predmetu emailu kratšiemu ako 50 znakov.

Názov (titulok) článku

Podľa Buffer.com ľudia text na webstránke nečítajú, ale očami iba skenujú. To isté robia aj pri titulkoch. Buffer.com tvrdí, že pri skenovaní dokážu ľudia zachytiť prvé tri a posledné tri slová. Preto by mal ideálny názov článku obsahovať presne 6 slov.

Coschedule.com vo svojej štúdii opisuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie titulku (ako titulok angažuje ľudí, ako titulok indexujú vyhľadávače atď). Podľa Coschedule.com má ideálny titulok obsahovať 50 – 70 znakov, čo predstavuje asi 6 slov.

Záver

Ako možno vidieť, každý to má rád inak a výsledky každej štúdie sa mierne líšia. Pri výsledkoch je však vidieť určitý trend a aspoň ako taký orientačný bod, ku ktorému by sme sa chceli pri písaní priblížiť.

Ako sme už však vraveli na začiatku tohto článku, dôležitejšie, ako výsledky testov a štúdií, je podľa nás porozumieť vašej cieľovej skupine a ponúknuť ľuďom to, čo chcú a o čo majú záujem.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia