Kremsa Digital

Archetyp značky

27.06.2022

Branding a marketing sú disciplíny, ktoré sú úzko naviazané na ľudskú psychiku a emócie. Na zákazníkov vplývajú nielen racionálne, ale aj emocionálne faktory. A práve medzi emocionálne faktory, ktoré často vnímame len podvedome, patrí Archetyp značky.

Pôvod a význam

Je to metodológia, ktorá vychádza z práce psychológa Carla Junga. Ten vytvoril teóriu, že náš mozog prirodzene zoskupuje podobné veci dohromady – vytvára vzorce. Tieto vzorce nám pomáhajú v tom, aby sme dokázali veci jednoduchšie rozoznávať a rýchlejšie reagovať.

Aký to má súvis s značkami? Najobľúbenejšie značky sa spájajú so svojím publikom na hlbšej úrovni. Nezostanú len pri peknom logu a pútavých vizuáloch, ale so svojim zákazníkmi sa snažia vytvoriť hlbšie spojenie, napojenie, vzťah. 

Keď viete, aké emócie sa spájajú s vašou značkou, viete ich podporiť a komunikovať s nimi spôsobom, ktorý toto spojenie prehlbuje.

Skupiny

Margaret Mark a Carol S. Pearson vo svojej knihe: Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes zadefinovali štyri skupiny a 12 kľúčových archetypov, do ktorých sa dajú značky zatriediť.

 1. Systematická – vytvára štruktúru
 2. Vizionárska – chce zanechať odkaz
 3. Sociálna – vytvára spojenia
 4. Spirituálna – podporuje rast a múdrosť

Každá z týchto skupín má svoje špecifiká a vytvára so zákazníkmi iný druh spojenia. Systematické archetypy potrebujú jasne dané hranice, vytvárajú vlastné štruktúry a systémy, pomocou ktorých budujú veľké veci. Sociálne archetypy zas dávajú dôraz na vzťahy a spojenie so zákazníkmi, počúvajú a snažia sa im poradiť či pomôcť.

12 archetypov

Existuje 12 archetypov, ktoré reprezentujú rôzne snahy, hodnoty a osobnostné črty.

 1. Rebel (Outlaw)
 2. Kúzelník (Magician)
 3. Hrdina (Hero)
 4. Milovník (Lover)
 5. Sused (Everyman)
 6. Zabávač (Jester)
 7. Starostlivý (Caregiver)
 8. Vládca (Ruler)
 9. Tvorca (Creator)
 10. Nevinný (Innocent)
 11. Vzdelanec (Sage)
 12. Objaviteľ (Explorer)

Veronika Bošková

Veronika má v agentúre na starosti marketing a stratégie. Venuje sa brandingu a je aktuálne prvým a jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku. Aj v bežných veciach sa snaží vždy nájsť nový uhol pohľadu a prepájať jednotlivé súčasti tak, aby tvorili zmysluplný celok. Popri práci sa neustále vzdeláva, hrá v divadle, veľa číta a práve píše svoju tretiu knihu.
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia