Kremsa Digital

Automotive marketing: Freelancer vs. agentúra vs. interný tím

07.05.2024

Marketing v automotive segmente môže byť pre predajcov automobilov značná výzva. Bojujú totiž o pozornosť zákazníka s množstvom ďalších konkurentov, ktorí nezriedka predávajú aj rovnakú značku vozidiel. Kvôli tomu sú efektívna marketingová stratégia, výber vhodných marketingových kanálov a následná komunikácia kľúčovými faktormi úspechu.

Ako ale zabezpečiť, aby váš marketing fungoval, ako má? To sa odvíja aj od výberu správneho partnera, či už ide o marketingového freelancera, agentúru alebo budovanie vlastného tímu. Ktorá možnosť je v automotive marketingu tá najlepšia? Poďme si rozobrať ich výhody aj nevýhody.

Ujasnite si svoje potreby

Ešte predtým, ako sa rozhodnete zvoliť vhodný model marketingového tímu, mali by ste si ujasniť niekoľko dôležitých bodov.

  • Čiastkové služby vs. komplexný marketing: Na začiatku tiež treba zodpovedať otázku, či potrebujete pomôcť len s niektorými marketingovými službami, alebo hľadáte niekoho, kto zastreší váš marketing komplexne.
  • Projektové riadenie a komunikácia: Projektový manažment, riadenie marketingu a komunikácia si vyžadujú čas a voľné kapacity. Preto si pred výberom tímu treba stanoviť aj to, kto a v akom rozsahu sa bude starať o tieto dôležité činnosti.
  • Rozpočet na marketing: Výber vhodného tímu závisí aj od vášho marketingového budgetu. Interný tím je vo všeobecnosti finančne najnáročnejšia možnosť, nasleduje agentúra a na konci freelanceri. Síce to neplatí vo všetkých prípadoch, no odvíja sa to aj od špecializácie freelancera a druhu pracovného pomeru interného tímu.

Freelancer

Freelanceri alebo špecialisti na voľnej nohe ponúkajú svoje služby rôznym firmám a pracujú ako nezávislí dodávatelia, jednotlivci.

Výhody freelancerov

1. Špecializácia:
Najväčšou výhodou freelancerov sú ich zručnosti v určitej oblasti. To aj z dôvodu, že sa jednej oblasti venujú do hĺbky a v nej sa rozvíjajú. Takúto odbornosť istotne využijete, ak chcete rozvíjať špecifickú oblasť svojho marketingu. Skvelou výhodou je aj fakt, že sa vyznajú v automotive segmente a majú v tejto oblasti viaceré skúsenosti.

2. Flexibilita:
Veľkým benefitom freelancerov je aj ich časová flexibilita. Vo všeobecnosti pracujú agilnejšie, a tak na vaše požiadavky reagujú pomerne rýchlo. Preto sa častokrát dostanete k odpovedi alebo k potrebným výstupom aj cez víkend alebo po bežnej pracovnej dobe.

3. Náklady:
V porovnaní s internými zamestnancami či agentúrami majú zvyčajne nižšie platové očakávania. Je to najmä z dôvodu, že majú nižšie režijné náklady a venujú sa primárne jednej oblasti. Výhodou to môže byť práve pre firmy, ktoré potrebujú zastrešiť len na čiastkové, nepravidelné aktivity.

Nevýhody freelancerov

1. Škálovanie:
V prípade, že objem práce rastie a vy potrebujete od freelancera, aby viac času trávil na projekte, môže mať problém s kapacitami. Freelanceri majú často viacero klientov, a preto je náročné si v krátkom čase dohodnúť väčší objem prác.

2. Manažovanie:
Freelanceri sú primárne profesionáli vo svojom odbore, čo už nemusí platiť na projekt, manažment a činnosti, ktoré sú s marketingom spojené. Komunikáciu, riadenie projektu a zadávanie práce by mal mať preto na starosti niekto ďalší.

3. Dlhodobá spolupráca:
Zmluvné podmienky a nastavenie očakávaní je pri freelanceroch dôležité. Často sa s nimi neuzatvára priamy kontrakt, takže sa môže stať, že z mesiaca na mesiac o neho prídete, v prípade, že nebude mať na váš projekt dostatok času.

Agentúra

Marketingové agentúry sa priamo špecializujú na marketing a zastrešujú množstvo odborníkov z rôznych marketingových sfér. Súčasťou spolupráce s agentúrami sú aj plánovanie a projektové riadenie.

Výhody marketingovej agentúry

1. Odbornosť:
Výhodou agentúr je, že disponujú tímom skúsených odborníkov na rôzne oblasti. Majú dostatok skúseností, a tak sa môžete spoľahnúť, že váš marketing budú mať v rukách profesionáli s osvedčenými postupmi a kvalitnými výstupmi. A to aj vďaka desiatkam až stovkám realizovaných ideálne v automotive segmente.

2. Škálovanie:
Vďaka agentúrnym procesom sa môžete spoľahnúť, že celý marketingový proces bude hladký. V prípade, že budete potrebovať viacero marketingových aktivít, agentúra vie zapojiť aj ďalších pracovníkov vďaka dobre zvládnutému projektovému riadeniu.

3. Stabilita:
Agentúry sú skvelým partnerom na dlhodobé spolupráce. Nestane sa vám teda, že by s vami rozviazali spoluprácu zo dňa na deň. A to aj kvôli dobre nastaveným zmluvným podmienkam, ktoré sú výhodné pre obe strany. Stabilita je preto pri agentúrach veľkou výhodou.

Nevýhody marketingovej agentúry

1. Vyššie náklady:
Z dôvodu, že agentúry spájajú viacerých odborníkov z rôznych oblastí, účtujú si aj vyššie sadzby v porovnaní s freelancermi. Je to aj z dôvodu vyšších režijných nákladov, dlhodobých skúseností a reputácie. Komplexné marketingové projekty môžu byť pre menších predajcov automobilov finančne náročnejšie.

2. Výber tímu:
Pri výbere agentúry si vo väčšine prípadov nevyberáte konkrétnych ľudí z tímu, ktorí budú na vašom marketingovom projekte pracovať. Často to znamená, že budete komunikovať s jednou osobou a s ostatnými členmi tímu budete prichádzať do kontaktu len zriedka.

3. Kultúra vašej firmy:
V prípade agentúry je náročnejšie oboznámiť všetkých ľudí v tíme s nastavením a internou kultúrou klienta, ako je to v prípade freelancera alebo interného zamestnanca. V tomto prípade sa musíte spoľahnúť na skúsenosti firmy, že vaše očakávania pochopia správne a následne v rovnakej podobe delegujú na svoj tím.

Interný tím

Pri budovaní interného tímu si zostavujete tím špecialistov vy. Skladáte ho nielen podľa svojich marketingových cieľov, ale aj podľa kapacít, na čo a kde sa chcete s marketingom zamerať.

Výhody interného tímu

1. Kultúra firmy:
Na rozdiel od predchádzajúcich možností majú interní zamestnanci priamy kontakt s vašou značkou. Ako predajcovia automobilov tak vedia mať prístup k ďalším oddeleniam v priebehu niekoľkých minút a zároveň sú priamo súčasťou smerovania firmy.

2. Dohľad nad procesmi:
Vďaka tomu, že interný tím tvoria priamo vaši zamestnanci, máte detailný prehľad a kontrolu nad marketingovými aktivitami, ktoré ešte len vznikajú alebo sa pripravujú a viete ich už v týchto fázach usmerniť podľa svojich predstáv.

3. Stabilita:
Hľadanie vhodných kandidátov síce zaberie množstvo času, no keď nájdete tých správnych ľudí, môžete sa spoľahnúť, že s vami vydržia nejakú dobu. Zároveň zmluvné podmienky pri trvalých pracovných pomeroch vám dávajú priestor nájsť si včas náhradu, ak by niektorý zo zamestnancov zvažoval odchod.

Nevýhody interného tímu

1. Náklady:
Vybudovať komplexný marketingový tím je finančne najnáročnejšia možnosť. To najmä preto, že na každú oblasť potrebujete samostatného špecialistu. Finančná náročnosť sa navyšuje aj kvôli odvodom, ktoré firmy platia pri zamestnancoch na plný úväzok.

2. Opakujúca sa práca:
V internom marketingovom tíme predajcu automobilov sa zamestnanci stretávajú stále s rovnakým segmentom, zatiaľ čo v agentúre pracuje jeden človek na rôznorodých projektoch. To môže byť potenciálnymi uchádzačmi vnímané ako nevýhoda a kvôli tomu môže byť nábor špecialistov náročnejší.

3. Kapacity:
Vybudovať interný marketingový tím dáva zmysel pri dostatočnom množstve aktivít, na ktorých pracujete. Ak tak tomu nie je, môže sa stať, že váš tím špecialistov nie vždy bude mať čo na práci a nevyťažíte naplno ich časové kapacity.

Osvedčený model mnohých predajcov? Kombinujte

Pri výbere vhodného marketingového partnera si nemusíte predsa vybrať jednu možnosť. Môžete totiž kombinovať to najlepšie, čo jednotlivé možnosti ponúkajú.

V automotive segmente sa javí ako ideálne spolupracovať na komplexných a špecializovaných marketingových aktivitách s agentúrou. Tú doplniť interným tímom aspoň jedného marketingového špecialistu, ktorý bude zabezpečovať tvorbu zadaní, priebeh a smerovanie marketingu firmy. No a na špecializované marketingové služby, akými sú fotenie či točenie videa, je vhodné zas osloviť freelancerov, s ktorými môžete spolupracovať na nepravidelnej báze podľa potreby.

Ak chcete spolupracovať s agentúrou, ktorá má skúsenosti v automotive marketingu, neváhajte nás kontaktovať a prejdeme si všetky možnosti spolupráce.
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia