Kremsa Digital

Čo je marketingový mix a na čo vám slúži?

03.02.2021

Marketingový mix je súbor marketingových nástrojov, ktoré firma využíva na predaj produktov alebo služieb svojim cieľovým zákazníkom. Na čo presne slúži a prečo by ste mali rozumieť teórii za ním, píšeme v našom blogu.

Čo je marketingový mix?

Marketingový mix v marketingovej stratégii predstavuje obligátne 4P: produkt, cena, miesto a reklama. V angličtine product, price, place & promotion. 

Marketingový mix je súbor kontrolovateľných, taktických marketingových nástrojov, ktoré firma používa na vytvorenie požadovanej reakcie svojho cieľového publika. Pozostáva zo všetkého, čo môže firma alebo jednotlivec urobiť, aby ovplyvnil dopyt po svojom produkte. Je to tiež nástroj, ktorý pomáha pri plánovaní a realizáciu marketingu.

4 marketingové produkty

Ide o: produkt, cenu, miesto a reklamu.

Marketingový mix môžeme rozdeliť do 4 základných skupín, ktoré sa bežne nazývajú 4 P:

  1. Produkt: Tovary alebo služby ponúkané zákazníkom.
  2. Cena: Suma peňazí zaplatená za produkt.
  3. Miesto (prípadne distribúcia): všetky aktivity, ktoré približujú výrobok ku spotrebiteľom.
  4. Propagácia: všetky reklamné aktivity, ktoré komunikujú o vlastnostiach a výhodách produktu a presviedčajú zákazníkov, aby si produkt kúpili.

Marketingové nástroje

Každý zo štyroch P má svoje vlastné nástroje, ktoré prispievajú k marketingovému mixu:

  • Produkt: rozmanitosť, kvalita, dizajn, vlastnosti, značka, balenie, 
  • Cena: bežná cena, zľavy, sezónne akcie, odmena za vernosť, iné zvýhodnenia
  • Miesto: odbytové kanály, sortiment, umiestnenie, preprava, logistika
  • Propagácia: reklama, osobný predaj, online predaj, podpora predaja, public relations

Marketingová stratégia

Efektívna marketingová stratégia kombinuje 4 P marketingového mixu tak, že sa dosiahne stanovený cieľ. Je navrhnutý tak, aby spĺňal marketingové ciele spoločnosti tým, že poskytuje zákazníkom hodnotu. 4 P marketingového mixu spolu úzko súvisia a kombinujú sa, aby vytvorili pozíciu produktu na jeho cieľových trhoch. Častým a kľúčovým problémom je, že štyri P sa zameriavajú na pohľad predajcu na trh. Pohľad kupujúceho by mal byť hlavným záujmom marketingu.

Čo je digitálny marketingový mix?

Digitálny marketingový mix je spôsob, akým podnik dosahuje svoje marketingové ciele pomocou digitálnych technológií. Pretože sa čoraz viac biznisu deje v online prostredí, digitálne marketingové nástroje sa stávajú dôležitými pre všetky typy firiem, nielen pre firmy v IT sfére, ako to bolo donedávna. Online alebo digitálny marketing sa týka už každého.

Digitálny marketingový mix dodržiava rovnaké princípy ako tradičný marketingový mix. Tieto prvky sú však prispôsobené tomu, ako internet ovplyvňuje nové technológie a správanie spotrebiteľa. Dnešní zákazníci majú omnoho väčšie nároky a očakávania, že značky splnia požiadavky relevantným a ľahko použiteľným spôsobom a ponúknu im produkt, ktorý ich uspokojí. Najlepšie výsledky dosahujú tie firmy, ktoré dokážu splniť to, čo zákazníci skutočne chcú a potrebujú.

Nielen teória ale aj prax

Marketingový mix je významnou súčasťou každého marketingového plánu. Ide o definovanie toho, čo komu kedy a kde predávame a ako ho chceme osloviť. Budeme oslovovať manažérov firiem na Linkedine? Alebo pripravíme LeadAd na Facebooku? A ako budeme vedieť, že naše aktivity boli úspešné? Podľa čoho ich budeme merať?

No na to, aby sme akýkoľvek súbor aktivít vedeli zostaviť, potrebujeme najskôr vytvoriť marketingovú stratégiu.  Potrebujeme zistiť, čím je značka výnimočná, stanoviť zmysluplné ciele, ktoré chce dosiahnuť a až potom nasleduje marketingový mix. Následne sa pripraví marketingový plán a nasleduje exekúcia.

Ak chcete poradiť s marketingom, oslovte našu expertku Veroniku Boškovú mailom na vboskova@kremsa.com

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia