Kremsa Digital

Ďakujeme spoločnosti Legrand za 4-ročnú spoluprácu

20.12.2019

S Legrand Slovensko sme nadviazali spoluprácu v roku 2016. Klient mal záujem o zlepšenie online komunikácie. Počas 4-ročnej spolupráce sa nám podarilo získať nové kontakty, zvýšiť angažovanosť ľudí so značkou, podporiť komunitu, ťažiť z vernosti k značke a zvýšiť rozpoznateľnosť na trhu v porovnaní s inými značkami.

Spoločnosť Legrand je svetovým lídrom v oblasti elektrickej a digitálnej infraštruktúry budov. Spoločnosť pochádzajúca z Francúzska vznikla v roku 1860 a v súčasnosti má svoje zastúpenie v 80 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1996 a orientuje sa na technicky dokonalé, inovačné a dizajnovo prepracované riešenia.

Klient chcel zlepšiť svoju prezentáciu v online priestore. Dovtedy sa komunikácia slovenského oddelenia spoločnosti nezameriavala na cielené a pravidelné vytváranie obsahu na svojej Facebook stránke. Bolo potrebné zapojiť do marketingového mixu aj iné online kanály a vytvoriť marketingovú stratégiu, ktorá zjednotila komunikáciu a podporila zvýšenie povedomia o značke Legrand a jej produktoch na Slovensku.

Úvodný dotazník

Prvým krokom bolo vytvorenie online dotazníka, pomocou ktorého sme získali potrebné informácie od potenciálnych zákazníkov o tom, ako vnímajú značku Legrand. Na základe zozbieraných informácií sme vytvorili online stratégiu zameranú na súvisiace odvetvia, ktoré sú pre zákazníkov najrelevantnejšie. Zisťovali sme, čo ľudí zaujíma a čo preferujú. Taktiež sme dotazníkom zistili, s čím si zákazníci značku Legrand spájajú a ako na nich táto značka vplýva. Výsledky presiahli stanovené KPI o 1 170% a získali sme vyše 4.000 vyplnených dotazníkov.

Newsletter

Okrem analýzy sociálnych sietí sme zvolili pre klienta online stratégiu, ktorá kopíruje potreby a zámer celej skupiny Legrand. Začali sme cielene vytvárať obsah a komunikovať s užívateľmi cez Facebook a zaviedli sme pravidelný newsletter a blogové články. Poslali sme vyše 160 newslettrov. V tomto odvetví je priemerná otvorenosť e-mailov 19%. Každý mesiac sme dosiahli open rate v rozmedzí 18-30%. Po zavedení GDPR do praxe sme open rate zvýšili dokonca až na 45-65%.

Vytvárali sme pravidelne blogy na webovú stránku blog.legrandforum.sk, v ktorých sme uvádzali užitočné tipy a rady pre domácnosti aj firmy. Blogových článkov sme napísali vyše 30, čím sme prispeli k informovanosti o značke, jej produktoch a službách.

Na základe spolupráce s agentúrou Kremsa Digital môžem smelo škonstatovať, že vďaka profesionalite celého tímu sme spravili veľký prokrok v digitálnej komunikácii a podarilo sa nám spoločne zrealizovať veľa výborných online projektov.Nastavili sme stratégiu a posunuli vnímanie našej značky v online prostredí správnym smerom.

Ján Hupka, Marketing director

Facebook

Na Facebook sme vytvorili viac ako 500 príspevkov, zvýšili sme počet fanúšikov o viac ako 10.000. Na začiatku bol dosah na jednom príspevku 7.000, ten sa nám podarilo zvýšiť na 37.000. Do online stratégie sme zahrnuli aj komunikáciu na sociálnej sieti LinkedIn, ktorá je zameraná viac na biznis sféru a profesionálov. 

Súťaže

Pripravovali sme aj populárne predajné akcie a súťaže, na ktoré zákazníci reagujú veľmi pozitívne a zvyšuje sa tým ich angažovanosť voči značke. 

Predajná akcia s produktami Valena Life a ističmi Legrand mala mimoriadnu úspešnosť. Každý, kto kúpil v stanovenej hodnote uvedený výrobok Legrand, získal nákupnú poukážku v Alze v hodnote 20 €. Programovali sme aplikáciu, ktorá sa postarala o funkčnosť akcie.

Pre Legrand sme zorganizovali súťaž zameranú na videovrátniky spoločnosti Legrand — http://vratniky.legrand.sk/sutaz/. Išlo v nej o odpovedanie na vedomostné otázky a na základe správnych odpovedí boli súťažiaci zaradení do žrebovania o hodnotné ceny spoločnosti Legrand. Zapojilo sa do nej až 1186 súťažiacich.

Za zmienku stojí aj Veľká Legrand súťaž, do ktorej sa súťažiaci zapojili pomocou fotografií produktov značky Legrand alebo dokladov o kúpe produktov Legrand. https://www.legrand-sutaz.sk/

Okrem súťaží a cielenej komunikácie na sociálnych sieťach sme pomáhali klientovi zostavovať náborové reklamné príspevky s ponukou nových pracovných príležitostí. Pre klienta sme dali nafotiť profesionálne 360° fotografie produktov, spustili sme PPC kampane na mikrostránky, aby sme zvýšili ich návštevnosť. 

S agentúrou Kremsa Digital sme spolupracovali niekoľko rokov. Vo svojom odbore je to veľmi kvalitná agentúra. Spolupracovali sme na viacerých projektoch, ktoré boli vždy kreatívne a moderné. Musím vyzdvihnúť najmä prácu na sociálnych sieťach a newslettroch, kde vždy splnili naše očakávania.

Petra Kmeťová, Communication manager

Mikrostránky

Naši web developeri vytvorili 4 mikrostránky a fórum s blogovými článkami:

Valena Life bola spustená 14.1.2018, dotiahli sme na ňu vyše 60 000 ľudí.

Mikrostránka UPS sa spustila 29.8.2016, kam sme dostali vyše 35 000 ľudí.

Adaptéry sme uviedli do prevádzky 4.10.2016 a priniesli sme vyše 70 000 ľudí. 

Mikrostránka Vrátniky sa spúšťala 21.9.2016 a dosiahla návštevnosť vyše 120 000 ľudí. 

Celková návštevnosť na mikrostránkach dosiahla vďaka postom na Facebooku, newslettrom, aj PPC kampaniam vyše 285.000

Tiež sme spustili webovú stránku www.legrand.sk, ktorá je postavená na platforme Drupal a obsahuje sekcie Pre domácnosť a Pre profesionálov. Webová stránka je rýchla, optimalizovaná, responzívna a dá sa na nej jednoducho orientovať. 

eCatalogue

Taktiež sme na platforme Magento naprogramovali online systém katalógu produktov s ich detailnejšou špecifikáciou pre pobočky Legrand v strednej Európe.

Tento online systém nesie názov eCatalogue. Na základe požiadavky z francúzskej centrály Legrand sme do katalógu importovali asi 40 000 produktov a nastavili preklad z francúzštiny do slovenčiny.

Legrand eCatalogue slúži predovšetkým profesionálom, ktorí potrebujú technické parametre, certifikáty a podrobnejšie informácie o produktoch.

E-learningová platforma LevelUp

Pre Legrand sme naprogramovali online školiaci systém, ktorý slúži na vzdelávanie zamestnancov aj profesionálov. Systém znižuje náklady na priestory, školiteľov a čas strávený vzdelávaním. Je presný, spoľahlivý a merateľný. Viac o ňom nájdete tu: https://levelup.legrand.sk/

Ak chcete aj vy e-learningový nástroj, napíšte Adamovi na apardel@kremsa.com

Ďakujeme spoločnosti Legrand za 4 roky spolupráce a prajeme im mnoho úspechov aj do budúcna!
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia