Kremsa Digital

Google Consent Mode V2: Význam, dôsledky, implementácia

15.03.2024

V dnešnom digitálnom prostredí sú obavy o súkromie čoraz výraznejšie. S obrovským množstvom osobných údajov, ktoré zhromažďujú a využívajú rôzne online platformy, sú používatelia čoraz opatrnejší, pokiaľ ide o to, ako sa s ich informáciami nakladá. Spoločnosť Google podniká kroky na riešenie týchto obáv prostredníctvom rôznych mechanizmov. Jedným z nich je napríklad Google Consent, ktorý si rozoberieme v dnešnom článku, pretože 6. marca vstúpila do platnosti povinnosť implementácie Google Consent Mode V2.

Tento dátum mali určite červenou zaznačené všetky weby, ktoré aktívne využívajú remarketing. Ako Google informoval, implementácia Consent Mode na webových stránkach inzerentov je povinná v prípade, ak chcú aj naďalej využívať rozšírené služby súvisiace s marketingom. Bez správne nastaveného Consent Mode V2 sú totiž všetky tieto webové stránky limitované a ovplyvní to hlavne výkonnosť ich reklám a personalizáciu.

Vy už máte svoj Google Consent Mode V2 nastavený? Alebo potrebujete v tejto oblasti pomôcť? Kontaktujte nás.

Čo je Google Consent?

Google Consent označuje proces získavania výslovného súhlasu od používateľov pred zhromažďovaním a spracovaním ich osobných údajov. Tento súhlas je kľúčový na zabezpečenie toho, aby používatelia mali kontrolu nad svojimi informáciami a boli si vedomí toho, ako s nimi spoločnosť Google naloží.

Consent Mode V2 predstavuje aktualizáciu správy súhlasov užívateľov v Európskom hospodárskom priestore a zmenu v zbere dát cez Google (tagy, appky, uploady), ktorá ponúka webovým stránkam komplexné riešenie na splnenie nových regulačných požiadaviek.

Čo je to cookie consent mode?

Cookie consent mode možno charakterizovať ako nástroj, pomocou ktorého webové stránky získavajú súhlasy od návštevníkov na používanie súborov cookie. Súbory cookie sú textové súbory malej veľkosti, ktoré webové stránky ukladajú do počítačov používateľov. Používajú sa na rôzne účely, tým najtypickejším je zapamätanie si preferencií užívateľa, sledovanie jeho aktivity na webovej stránke alebo zobrazovanie personalizovaných reklám.

Rešpektovanie súkromia používateľa

Získanie súhlasu preukazuje rešpektovanie súkromia používateľa a umožňuje jednotlivcom prijímať informované rozhodnutia o svojich údajoch.
Súlad s nariadeniami: So zavedením nariadení ako GDPR (General Data Protection Regulation) a Európska smernica o súkromí elektronických komunikácií (ePrivacy) sa získanie súhlasu stalo zákonnou požiadavkou v mnohých jurisdikciách a webové stránky, ktoré chcú byť v súlade s regulačnými požiadavkami, musia získať v prvom rade súhlas používateľa na používanie súborov cookie.

V čom je iný updatovaný Consent mode V2?

Novo zavedený variant prináša efektívnejšie spracovanie súhlasov s používaním cookies. K existujúcim parametrom ‘analytics_storage’ a ‘ad_storage’ zavádza dve nové dodatočné súhlasy,

a to ‘ad_user_data’ a ‘ad_personalisation’,

vďaka čomu dáva užívateľom možnosť väčšej kontroly nad ich údajmi, čo prispieva k zvyšovaniu ochrany súkromia a zároveň umožňuje lepšiu personalizáciu.

Budovanie dôvery

Implementácia robustných mechanizmov na získanie súhlasu pomáha budovať dôveru medzi používateľmi a spoločnosťou Google, ktorý chce týmto krokom zabezpečiť, aby sa s údajmi zaobchádzalo v súlade s preferenciami používateľov a právnymi predpismi.

Dôsledky nenastavenia Google Consent

Nesplnenie požiadavky implementovania Google Consent Mode V2 môže mať výrazný vplyv na reklamné stratégie, pretože webová stránka nebude môcť Google Ads remarketing použiť.

V praxi to teda môže mať za následok výpadok často tých najvýkonnejších kampaní. Google Consent Mode V2 totiž nie je len technickou aktualizáciou, ale ide aj o významný krok k etickejšej správe údajov.

Ako postupovať pri implementácii?

Pozrime sa na štyri príklady z praxe, veríme, že v jednej z nich sa nájdete. Snáď nie v poslednej. 🙂

1) Na vašej webovej stránke je implementovaná cookie lišta od certifikovaného Google CMP partnera

Lucky you! V tomto prípade vás veľa práce nečaká. Implementovaná cookie lišta zabezpečí (mala by) prevedenie aktualizácie. Určite je však potrebné skontrolovať, či sa tak naozaj stalo. Ak update neprebehol, je potrebné preveriť CMP účet, poprípade samotnú implementáciu. V prípade, ak natrafíte pri tomto kroku na problém, pokojne nás kontaktujte.

A ktorí sú certifikovaní Google CMP partneri? Ich zoznam nájdete tu.

2) Máte custom cookie lištu s vlastnou implementáciou consent modu

Ak je toto váš prípad, potom musíte vykonať aktualizáciu podľa tejto Google dokumentácie.

Ak si však na to netrúfate, máte aj iné možnosti. Môžete napríklad využiť verejne dostupný template od Sima Ahavu v prípade, ak používate GTM. Vďaka nemu môžete updatovať consent mode bez toho, aby ste zasahovali do kódu svojej webstránky. Viac o Ahavom postupe sa dozviete tu. V prípade, ak si netrúfate ani na tento postup, dajte nám vedieť a implementáciu vyriešime za vás.

3) Na vašom webe je implementovaná cookie lišta, no nepoužívate consent mode

Či už ste merali všetko alebo naopak, blokovali merania, kým vám používateľ neudelil súhlas, takto to ďalej nepôjde. Ak chcete aj naďalej používať Google Ads remarketing, budete musieť implementovať consent mode v2 na svojej webovej stránke, pretože v opačnom prípade Google nebude vedieť overiť súhlas užívateľov.

4) Váš web o cookie lište ani o consent mode nechyroval

To nie je dobre. Ak totiž používate personalizovanú online reklamu, alebo používate funkciu merania, porušujete EÚ legislatívu GDPR a môže vám byť udelená pokuta. Prijmite teda našu dobre mienenú radu a čo najrýchlejšie poriešte implementáciu cookie lišty aj s poslednou verziou consent modu. Neviete, ako na to? Sme tu pre vás!

Čo si z toho vziať?

Google Consent Mode V2 teda nemožno nazvať odporúčaním, ale skôr požiadavkou, ak využívate remarketing (personalizovanú, cielenú reklamu). Uprednostňovaním ochrany osobných údajov používateľov a implementáciou robustných mechanizmov na získanie súhlasu môže spoločnosť Google vybudovať dôveru u používateľov a preukázať svoj záväzok k zodpovednému zaobchádzaniu s údajmi.

Prostredníctvom jasnej komunikácie, podrobných možností súhlasu a používateľsky prívetivých ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môže spoločnosť Google umožniť jednotlivcom prevziať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a zároveň pokračovať v inováciách a poskytovaní hodnotných služieb používateľom na celom svete.

Keďže remarketingové kampane hrajú dôležitú úlohu vo väčšine prípadov, odporúčame v tomto smere prijať patričné opatrenia a tento update už neodkladať.
Potrebujete pomôcť s nastavením? KONTAKTUJTE NÁS ešte dnes.
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia