Kremsa Digital

Legrand Slovensko - špecialista na technicky dokonalé riešenia

Spoločnosť Legrand je svetovým lídrom v oblasti elektrickej a digitálnej infraštruktúry budov. Legrand je francúzska nadnárodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1860 a v súčasnosti má svoje zastúpenie v 80 krajinách sveta, pričom zamestnáva viac ako 36 tisíc ľudí. Na Slovensku má svoje zastúpenie už od roku 1996 a orientuje sa na technicky dokonalé, inovačné a dizajnovo prepracované riešenia.

 

Aby spoločnosť zároveň aj prosperovala a tvorila hodnoty, navrhli sme jej niekoľko možností, ako sa ešte viac zviditeľniť na sociálnych sieťach, interagovať s koncovými zákazníkmi a v konečnom dôsledku zvýšiť počet predaných produktov. Našim cieľom je taktiež stále zvyšovať povedomie o značke, ako takej. Okrem analýzy sociálnych sietí sme zvolili pre klienta online stratégiu, ktorá kopíruje potreby a zámer celej skupiny Legrand. 

 

Do online stratégie sme zahrnuli: komunikáciu na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn, zasielanie newslettrov, tvorbu súťaží a iných marketingových aktivít, ktoré sú zamerané na životný štýl spojený so značkou Legrand. Ďalej sme spustili PPC kampane pre mikrostránky.

Pre spoločnosť Legrand sa nám podarilo získať nové kontakty, zvýšiť angažovanosť ľudí so značkou, podporiť komunitu a ťažiť z vernosti k značke a zvýšiť rozpoznateľnosť na trhu v porovnaní s inými značkami.

 

Za posledné tri roky naši web developeri vytvorili 4 mikrostránky a fórum s blogovými článkami: https://adaptery.legrand.sk/, https://ups.legrand.com, https://blog.legrandforum.sk/  https://vratniky.legrand.sk/ https://valenalife.legrand.sk/

 

Momentálne programujeme webstránku legrand.sk, ktorá sa v dohľadnej dobe uvedie do prevádzky. Takiež sme naprogramovali online systém eCatalogue, čo je katalóg produktov s ich detailnejšou špecifikáciou. Ďalej sme vyvinuli moderný školiaci e-learningový systém LevelUp, ktorý slúži na online vzdelávanie zamestnancov a odborníkov v danej oblasti. 

 

Sme radi, keď sú naši klienti s našou prácou spokojní. Vtedy vieme, že má naše úsilie zmysel a my sa dokážeme posúvať stále ďalej. 

Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia