Kremsa Digital

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004.

Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji. Založil ju baletný majster Dušan Nebyla. Škola vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

 

STKDN

Cieľ kampane

Cieľom kampane bolo informovať rodičov talentovaných detí o konaní prijímacích skúšok. Poslaním kampane bolo zvýšiť povedomie o Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave. Ďalším cieľom bolo vzbudiť záujem o štúdium na STKDN https://www.stkdn.sk/.

 

Cielili sme na rodičov detí, ktoré dosiahli potrebný vek na štúdium na tejto súkromnej škole. Kampaň mala zároveň zmysel aj pre rodičov detí, ktoré ešte potrebný vek nedosiahli, ale na základe tejto reklamy rodičia zaregistrovali možnosť štúdia aj do budúcna. Tým sme zabezpečili vyššie povedomie o Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave, čo bolo naším cieľom. 

 

Klientovi sme zabezpečili čo najväčší dosah reklamy cielením pomocou sociálnych sietí Facebook a Instagram.

 

Počas trojtýždňovej kampane sme zasiahli spolu viac ako 19000 rodičov s deťmi vo veku vhodnom na prihlásenie sa na prijímacie talentové skúšky.

 

 

Ako vieme, že kampaň bola úspešná?

Klient sa dopytoval rodičov, ktorí sa zúčastnili na prijímacích talentových skúškach, pričom vo veľkej miere potvrdili, že kampaň/reklamu na sociálnych sieťach registrovali a pomohla im v rozhodovaní. 

Počas minulých rokov klient používal štandardné média (hlavné lokálne rádio), ktorého výsledky však dlhodobo klesali a preto veľmi pozitívne vníma dosiahnuté výsledky v online reklame, ktorú v minulosti nepoužíval. 

Už teraz máme prísľub budúcoročnej kampane,  čo nás a celý náš tím nesmierne teší.

 

 

"S Kremsa Digital je výborná spolupráca a to už od prvého kontaktu. Spoznáte tím profíkov, ktorí presne vedia, čo robia. Ak neviete, čo je pre vás v digitálnom svete to najvhodnejšie, nechajte si poradiť. Ľudia tejto digitálnej agentúry vám na mieru ušijú riešenie, hoci nie sú krajčíri. Nastavia kampaň na váš produkt, ktorá vám pomôže dosiahnuť najoptimálnejšie výsledky a môžete si byť istí, že ste v dobrých rukách aj klávesniciach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Kremsa Digital,” Dušan Nebyla | Manažér školy STKDN

 

Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia