Kremsa Digital

Potrebujete zmenu? Change management je riešením

07.01.2021

Aj vy možno cítite, že musí prísť zmena. A hoci tých zmien už bolo za uplynulý rok viac než dosť, tá pravá zmena sa ešte len očakáva. Odpoveďou na ňu a možno aj nástrojom je práve Change management.

“Žijeme vo svete neustálych a rýchlych zmien. To už hovoríme pár rokov. S korona krízou sa rýchlosť zmien zvyšuje. Ak si myslíme, že po korone to bude iné, mýlime sa.” 

Takto približne začal webinár od Kotter Institute na tému Leading RAPID change. Spýtali sme sa preto Janky Bernaťákovej, odborníčky na Change management, čo si o zmene vo firmách myslí a čo odporúča.

Neustále zmeny

Už nejakých 15 rokov hovoríme, že žijeme v prostredí neustálych zmien, že jedinou istotou súčasného sveta je neustála zmena. Ostatné roky to boli trendy ako globalizácia a technologický boom. Technický a technologický pokrok dramaticky menil náš svet. Posledné desaťročia sme boli svedkom technologického rozvoja takých rozmerov, aký ešte ľudstvo nezažilo. Menili sa potreby a priania miliónov ľudí. Silnela konkurencia. Vznikala alternatívna konkurencia. Menili sa spôsoby a formy poskytovania služieb. Menilo sa správanie a očakávania klientov. 

To bol náš svet pred koronou. Aké trendy, potreby, sily budú vyvolávať ďalšie zmeny? To nevieme. Dajú sa tušiť, ale nevieme. 

Objavila sa čierna labuť, udalosť, ktorú nikto nečakal, neprognózoval, nepripravovali sme sa na ňu. Nedokážeme sa pripraviť na niečo, o čom nevieme, že príde. Nerátali sme s tým v pláne B ani C. Žijeme transformačný čas. Odchádza to, čo doslúžilo, čo už neprospieva, aby sa otvoril priestor novému.  

Prežiť alebo prosperovať

Zmena prišla nečakane, neohlásene a nám neostávalo nič iné, ako naskočiť na vlnu. Vždy tu máme dve možnosti. SURVIVE or THRIVE. Na krízu ľudia aj firmy reagujú v zásade dvoma spôsobmi. Snažia sa prežiť, udržať, šetriť a tak celkovo skôr brzdiť. Alebo naopak, pozerajú sa, čo môžu rozbehnúť, aké nové príležitosti sa ukazujú, čo iné robiť, čo robiť inak ako ostatní. Snažia sa nájsť konkurenčnú výhodu. Skúmanie rôznych stratégií v krízach za posledných 100 rokov ukázalo, že úspešnejší boli tí druhí. 

Proces adaptácie na zmenu

Ako sa rýchlo adaptovať v prostredí neustálych zmien? Janka odporúča tieto kroky:

Network

Organizačná štruktúra a hierarchia je to čo pomáha riadiť organizáciu. Schopnosť adaptovať sa na rýchlo sa meniace podmienky je v niečom inom. 

Čím viac prepojení v organizácii funguje, tým sa lepšie adaptuje na zmeny. Podporujte prepájanie v neformálnych sieťach. 

Zapojte ľudí

Ocitáme sa v situáciách, v ktorých sme všetci nováčikovia, lídri, manažéri, zamestnanci. Tak prestaňme robiť ramená, že tu má niekto návod a poďme radšej používať kolektívnu múdrosť.

Zapájajte ľudí. Čo najviac. Volá sa to Ikea efekt. Relation between effort and liking. Čím viac do toho vložím samého seba, tým viac sa mi to páči. Mám k tomu vzťah. Vnímam to pozitívne a na negatívny aspekt rýchlo zabúdam.

Nešetrite

Ak si myslíte, že vaša spoločnosť nebude existovať o 3 roky, šetrite a škrtajte náklady. Ak veríte v budúcnosť svojej organizácie, potom radšej investujte. Iste, treba sa dobre rozhodnúť, do čoho.

Objavujte

Každá doba má svojich hrdinov. Každá fáza zmeny má iných hrdinov. Štúdie úspešných tímov pomenovali tímové roly, ktoré spolu vytvárajú predpoklad úspešnosti tímu splniť úlohu. Tieto roly sa navzájom dopĺňajú, korigujú. Každá má svoje vlastné hviezdne momenty v niečom inom. 

Narušte zvyky

Teraz je čas pre narušiteľov – vyzývateľov, mysliteľov a priekopníkov. Povolajte ich do služby. 

Vyzývatelia nie sú zvyčajne obľúbení v kolektíve. Sú to také osiny v zadku. Vrtáci. Dožadujú sa zmeny, vytvárajú silný tlak, znervózňujú, poukazujú na slabiny, provokujú. Radi vedú a nútia ostatných do akcie. Prekážky sú výzva, v záťaži sú ako doma. 

Myslitelia a tvorcovia radi snívajú, pozerajú do budúcnosti za horizont. To, čo je dnes, ich nezaujíma, zaujíma ich, čo by mohlo byť. To, čo už bolo, ich nebaví, hľadajú riešenia, ktoré sú nové, inovatívne, jedinečné. Chrlia nápady, vyvíjajú nové koncepty a prístupy. Nové, originálne a s fantáziou. 

Do zostavy sa hodí ešte Priekopník a prieskumník. Vyhľadáva zdroje, kontakty, informácie. Rozhadzuje siete, spája, prepája. Dokáže chápať myšlienky ostatných a rozvíjať ich. Je extrovertný, zhovorčivý, všade niekoho pozná a každý pozná jeho.  

Teraz je ich čas. Aktivizujte ich, zapojte ich talenty

Treba povedať, že táto partička stráca záujem, keď vyhasne počiatočné nadšenie. A to sa deje vtedy, keď to začne byť zasa obyčajné.  To je v poriadku, vtedy treba odovzdať štafetu realizátorom, kritikom a doťahovačom. 

Janka, čo majú robiť podľa teba lídri, ak sa boja týchto zmien?

Experimentovať, skúšať v malom, pilotovať, robiť prototypy, testovať, čo funguje.

 Čo v prípade malých a stredných firiem? Ak má podnikateľ maximálne do 10 zamestnancov, týka sa ho to?

Jasné! 10 ľudí je už pekný tím ľudí. Ideálna veľkosť tímu zmeny je 6-7 ľudí, už pri počte 10 ľudí to začne byť trochu ťažkopádne. Je to ideálne začať v malom. Rýchlejšie vidno výsledky.

Ak ide o firmu / freelancera / jednoosobovú sro, môže CEO v sebe aktivovať všetky typy osobností a rozbehnúť v sebe change management, hoci je sám?

Change management je o tom, ako previesť ľudí zmenou. Čiže keď som sama, nemám koho viesť, iba ak ako pracovať so sebou v procese zmeny. Keď ide o jedného človeka, vyberám z change management „tool boxu“-u to, čo potrebuje pre jeho cieľ a kontext. Ako napríklad ako získavať druhých pre zmenu, ako si vytvárať spojenectvá v zmene, ako komunikovať na druhých a tak.

Čo sa týka rolí. V niečom bude človek silný a to bude zrejme to čo ho živí, lebo vtedy dáva zo seba to najlepšie. Určite neviem mať v sebe všetko, resp. bude niečo, v čom budem priemerná až podpriemerná. Je lepšie to ostatné “outsourcovať”, dať to urobiť niekomu, kto je v tom dobrý alebo to môžem získavať cez prepájanie a spájanie sa s inými ľuďmi. Preto sú tak dôležité networky ako je náš Beelong.

Kto je Janka Bernaťáková?

 

Jana Bernaťáková je change facilitátor, lektor a mentor pre témy zmeny. 

20 rokov pôsobila v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra Banky. 

Je spoluzakladateľka a spolutvorca Beelong community & network, platformy pre prepájanie, spájanie a podporu v procese zmeny.

Ak chcete pomôcť s change managementom alebo máte akékoľvek otázky, píšte nám na ajasenovcova@kremsa.com.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia