Kremsa Digital

50 spôsobov využitia AI v marketingu

14.02.2023

Koľkokrát ste za posledný mesiac počuli o ChatGPT, Dall-e alebo Midjourney? Predpokladám, že veľa. AI sa stalo neoddeliteľnou súčasťou dnešných dní a má obrovský potenciál významne ovplyvniť svet marketingu. S pomocou využitia umelej inteligencie môžu marketéri získať výhodu v oblasti personalizácie, automatizácie a efektívneho riadenia dát. Veľkou výhodou využitia AI v dennodennej operatíve je radikálne skrátenie času niektorých procesov – či už kreatívnych alebo tých exekutívnych.

V Kremsa Digital posledný polrok testujeme rôzne AI technológie a nástroje a snažíme sa ich začleniť do svojej práce. Nemyslím si, že umelá inteligencia bude niekedy na takej úrovni, aby plnohodnotne nahradila ľudskú kreativitu, no je výborným pomocníkom pre rôzne marketingové aktivity.

Na základe podrobného výskumu som pre vás spísala 50 rôznych možností, ako viete využiť AI v marketingu aj vy. 

💫 Branding:

 • Kreatívne idey pre tvorbu názvu – naming  (Chat GPT3)
 • Logo idey (Midjourney/Dall-e)
 • Farebné schémy (Midjourney)
 • Moodboardy (Midjourney)
 • Definícia Brand Purpose (Chat GPT3)
 • Definovanie vízie a misie značky  (Chat GPT3)
 • Tone of voice (Chat GPT3)
 • Vizuálne brand assety (Midjourney/Dall-e)
 • Brand persóny – Avatar na mieru (Synthesia)
 • Brand mockupy (Midjourney)

💫 Zákaznícke persóny:

 • Profily ideálnych zákazníkov (Chat GPT3)
 • Identifikovanie ich potrieb a “pain points” (Chat GPT3)
 • Nájsť spôsoby, ako pokryť ich potreby (Chat GPT3)
 • Vytvoriť profily zákazníkov vizuálne  (Midjourney)
 • Vytvoriť profily zákazníkov ako avatary (Synthesia)

💫 Tvorba webstránok:

 • Nápady na layouty (Midjourney)
 • Idey pre obsah na webstránku (Chat GPT3)
 • Tipy na blogové články (Chat GPT3)
 • SEO analýza kľúčových slov (Chat GPT3)

💫 Ponuky pre klientov:

 • Kreatívne idey (Copy.ai)
 • Copywriting (Chat GPT3)
 • Prezentácia (Beautiful.ai)
 • Kreatívny pitch (Chat GPT3)

💫 Obsah pre sociálne siete:

 • Idey pre obsah  (Copy.ai)
 • Vizuály  (Midjourney, Dall-e)
 • Videá (Stable Difusion)
 • Copywriting (Chat GPT3)
 • Avatar (Synthesia)
 • AI hlas (Murf.ai)

💫 Boostovanie postov na sociálnych sieťach (Boosterberg.com)

💫 Podcasty:

 • Tipy na tvorbu obsahu (Copy.ai)
 • Vylepšenie podcastového záznamu (Adobe Podcast Enhance)
 • AI hlas pre podcast (Murf.ai
 • Vizuály pre podcast (Midjourney)
 • Popis podcastu (Chat GPT3)
 • Prepis podcastu (AssemblyAI)

💫 Facebook PPC:

 • Profilácia vhodných cieľových skupín (Chat GPT3)
 • Vizuály (Midjourney/Dall-e)
 • Copywriting (Chat GPT3)
 • Videá (Stable Difusion, Runway.ml)

💫 Google PPC:

 • Analýza kľúčových slov  (Chat GPT3)
 • Profilácia vhodných cieľových skupín (Chat GPT3)
 • Vizuály (Midjourney, Dall-e)
 • Videá (Stable Difusion, Runway.ml)
 • Copywriting (Chat GPT3)
 • Generovanie UTM parametrov (Chat GPT3)

💫 Email marketing:

 • Písanie obchodných emailov (Chat GPT3)
 • A/B testovanie (Chat GPT3)
 • Personalizácia (Chat GPT3)
 • Vizuály (Midjourney, Dall-e) 

 

Skúšali ste už niektorý z týchto nástrojov? Ako sa vám s nimi pracuje? Dajte nám vedieť!

Veronika Bošková

Veronika má v agentúre na starosti marketing a stratégie. Venuje sa brandingu a je aktuálne prvým a jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku. Aj v bežných veciach sa snaží vždy nájsť nový uhol pohľadu a prepájať jednotlivé súčasti tak, aby tvorili zmysluplný celok. Popri práci sa neustále vzdeláva, hrá v divadle, veľa číta a práve píše svoju tretiu knihu
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia