Kremsa Digital

Ako si môžete zvýšiť svoje predaje na webe?

15.11.2022

Optimalizácia konverzného pomeru (CRO) je základom každej úspešnej stratégie digitálneho marketingu a používa sa na zvýšenie percenta návštevníkov, ktorí na vašom webe vykonajú vami žiadanú ,,akciu” (konverziu). V podstate to viac povzbudí návštevníkov vašich webových stránok, aby sa stali aktívnymi kupujúcimi.

Začať so stratégiou optimalizácie konverzného pomeru môže byť náročné, ale výhody, ktoré ponúka, stoja naozaj za to!

Aby sme lepšie pochopili celý koncept CRO, je dôležité chápať aj jeho jednotlivé časti:

ČO JE KONVERZIA

Veľa ľudí si spája konverziu s predajom. Konverzia je však v skutočnosti akákoľvek požadovaná akcia, ktorú návštevníci vykonajú na vašom webe. Touto želanou akciou je veľmi často predaj, ale môže to byť aj menšia akcia, ktorá človeka posunie napríklad ďalej vo webe. 

Konverzia môže zahŕňať jednu z nasledujúcich činností zákazníka:

 • Kliknutie na bannerovú reklamu. 
 • Prekliknutie na webovú stránku.
 • Sťahovanie ebooku.
 • Prihlásenie na odber noviniek.
 • Vyplnenie online formulára.
 • Registrácia na webinár.

Nech už je požadovaná akcia akákoľvek, pre vašu firmu musí byť hodnotná a merateľná.

ČO JE POMER KONVERZIE

Konverzný pomer je jednoducho percento návštevníkov vašej webovej stránky, ktorí dokončia konverziu. Ak teda všetci návštevníci dokončia konverziu, miera konverzie je 100 %. Ak je to len štvrtina návštevníkov, potom je konverzný pomer 25 %.

Mali by ste sa snažiť o lepší výsledok, ako je priemer v danom segmente.  Dobrá stratégia alebo CRO program vám môže pomôcť pomerne rýchlo zdvojnásobiť alebo dokonca strojnásobiť váš aktuálny konverzný pomer.

Ak chcete dosiahnuť požadovaný konverzný pomer, musíte monitorovať a zlepšovať celkovú výkonnosť svojich webových stránok. 

Pomocou služby Google Analytics alebo iných nástrojov na vytváranie prehľadov môžete monitorovať tieto kľúčové metriky:

 • Zdroje návštevnosti.
 • Typ zariadenia, napr. tablety, notebooky a smartfóny.
 • Poloha
  • Môžete zvážiť lokalizáciu svojho obsahu pre publikum na iných miestach.
 • Výstupné stránky = posledná stránka zobrazená návštevníkom. 
  • Keď to budete vedieť, pomôže vám to zistiť, ktoré stránky spôsobujú, že ľudia opúšťajú váš web, napríklad opúšťajú nákupný košík.
 • Konverzný pomer nového návštevníka.
 • Konverzný pomer vracajúcich sa návštevníkov.
 • Hodnota za návštevu. Vypočítajte hodnotu za návštevu vydelením celkových výnosov počtom návštevníkov svojej stránky.
 • Cena za konverziu = náklady na generovanie potenciálnych zákazníkov alebo náklady na odporúčanie.
  • Toto je jedna z kľúčových metrík úspechu CRO. 
  • Ukazuje, koľko miniete na vygenerovanie konverzie.
 • Miera odchodov
  • Rýchlosť, akou noví návštevníci navštívia vaše stránky a okamžite odídu bez vykonania akejkoľvek akcie.

Keď teda spojíme konverziu a jej pomer, získame pomer konverzie, ktorý je pre úspech značky veľmi kľúčovým. Vedieť optimalizovať a narábať s ním je ešte kľúčovejšie.

Na optimalizovanie vášho konverzného pomeru vám môžu pomôcť naše nasledovné tipy: 

1. Optimalizujte používateľskú skúsenosť (UX)

Ako zlepšiť používateľskú skúsenosť?

 • Optimalizujte rozloženie svojich webových stránok tak, aby bol v prioritných oblastiach viditeľný najpútavejší a najzaujímavejší obsah.
 • Pri návštevách a konverziách majte na pamäti preferované zariadenia vášho používateľa (počítač, telefón, tablet) a podľa potreby optimalizujte dojem zo stránky tak, aby im vyhovoval.
 • Pridajte vyhľadávanie na stránkach a pouvažujte nad chatbotom, ktorý vám pomôže zlepšiť sa pomocou základných otázok.  
 • Pridávajte skúsenosti predošlých zákazníkov, ako sú recenzie zákazníkov a obsah vytvorený používateľmi, aby ste zvýšili svoju dôveryhodnosť a dôveru medzi spotrebiteľmi.
 • Ak máte online formuláre, tak by sa mali dať ľahko vyplniť.
 • Na stránkach elektronického obchodu uľahčite zákazníkom nákup u vás. Uistite sa, že sa nemusia prihlasovať, aby mohli začať nakupovať -> Namiesto toho použite voliteľné prihlasovacie a registračné polia na uľahčenie „nákupov pre hostí“. 
 • Nezabudnite sledovať opustené košíky a skontrolujte relevantné stránky, či neobsahujú neočakávané prekážky nákupu a nové poznatky o zákazníkoch.

Práve s týmto bodom vám vieme pomôcť vďaka nášmu UX/UI servisu. Vytvoríme pre vás  dizajn, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše obchodné ciele a zároveň poskytne vašim zákazníkom bezproblémovú používateľskú skúsenosť.

2. Optimalizujte svoju misiu a ciele, ktoré komunikujete zákazníkom

Pokiaľ ide o optimalizáciu vašich cieľov, ktoré na webe komunikujete, prvým krokom je skontrolovať si, či máte správne zadefinovaných svojich zákazníkov – uistite sa, že ich poznáte,  rozumiete im a uvedomujete si ich potreby, želania a zámery.

Až keď chápeme ich správanie, tak až potom môžeme optimalizovať to, čo im chceme na webe odkomunikovať:

 • Optimalizujte vstupné stránky svojich webových stránok = Uistite sa, že vaše vstupné stránky zodpovedajú tomu, čo chcete komunikovať ako hlavné. 
 • Používajte a optimalizujte leady = Ide o bezplatné zdroje – ako sú eknihy, online príručky a kontrolné zoznamy, online kvízy, videá, súbory PDF,  ktoré poskytujete výmenou za používateľské údaje, ako sú e-mailové adresy (tu ale nesmiete zabudnúť na štandardy ochrany osobných údajov).
 • Optimalizujte svoj obsah, značky názvov a popisy tak, aby boli v súlade s najvýkonnejšími kľúčovými slovami.
 • Zacieľte na používateľov s veľkým úmyslom a hľadajte informácie o tom, čo na nich funguje = Potenciálni používatelia sú blízko k uskutočneniu konverzie a sú veľmi cenní.

3. Použite SMART ciele pre CRO

Vždy si stanovujte SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bounding = konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené) ciele, ktoré vám pomôžu zlepšiť výkonnosť CRO.

4. Optimalizujte na základe správnych a overených údajov

Optimalizácia webu na základe kvalitných údajov, nie na základe pocitov, emócií alebo inštinktov je naozaj kľúčová. Môžete použiť analytický nástroj, ako je Google Analytics, ktorý vám pomôže vygenerovať správne údaje o vašej miere odchodov, výstupných stránkach, cene za konverziu a ďalších kľúčových metrikách, a až potom môžete podniknúť konkrétne kroky na optimalizáciu týchto oblastí.

Dôležité sú nasledovné údaje: 

 • Miera odchodov
  • Vysoká miera okamžitých odchodov je všeobecne akceptovaná ako čokoľvek nad 56 % =  Ak vaša miera odchodov patrí do tejto kategórie, okamžite to riešte –  Zamerajte sa na svoje hlavné stránky a snažte sa vylepšiť obsah.
 • Výstupné stránky
  • Pomocou analytického nástroja identifikujte svoje výstupné stránky, potom sa pokúste zistiť, prečo ľudia opúšťajú vašu lokalitu na týchto stránkach a vyriešte tieto problémy.
  • Môžete to urobiť napríklad analýzou obsahu na svojich výstupných stránkach a jeho vylepšením, aby bol pre návštevníkov relevantnejší.
 • Cena za konverziu
  • Ak ste vo svojom analytickom nástroji nastavili sledovanie konverzií, môžete sledovať, koľko stojí každá konverzia na vašom webe = Pomocou tejto metriky sa môžete rozhodnúť, či zo svojich marketingových výdavkov získavate hodnotu za to, čo platíte.

Optimalizácia konverzného pomeru je dôležitá, pretože vám umožňuje znížiť náklady na získanie zákazníkov tým, že získate väčšiu hodnotu od návštevníkov a používateľov, ktorých už máte. Optimalizáciou miery konverzie môžete zvýšiť výnosy na návštevníka, získať viac zákazníkov a rozšíriť svoje podnikanie. Pre viac informácií nás určite kontaktujte a my vám radi pomôžeme s nastavením. 
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia