Kremsa Digital

Čo majú Američania zakódované v svojej medzikultúrnej DNA?

13.10.2020

Aké situácie rieši medzikultúrny konzultant, keď spája Slovákov a Američanov pri ich profesionálnej spolupráci? Časť našich klientov pochádza aj z USA, preto píšeme tento blog. Eva Gáboríková ako konzultant pre komunikáciu s inými kultúrami nám s ním pomohla. 

Čo robí Eva

Pripravuje konzultácie a tréningy pre lídrov a tímy slovensko-amerických firiem. V rámci tréningov a konzultácii pomáha Slovákom a Američanom pochopiť kultúrne rozdiely a nastaviť stratégie pozitívnej spolupráce. Spolu s našou projektovou manažérkou pre US klientov Zuzanou Nash sa vyjadrili, ako Američania fungujú a čo je pre nich absolútne typické.

„Let’s do it!” Skúsme túto alternatívu a uvidíme, aký bude výsledok. Nestrácajme čas hĺbkovými analýzami, aby nás konkurencia nepredbehla. Ak to nebude fungovať, môžeme skúsiť iné riešenie.

Flexibilný a iniciatívny prístup Američanov často privádza Slovákov do rozpakov, ktorí sú šokovaní takýmto prístupom. Slováci patria ku kultúram, ktoré sa snažia vyhýbať možným rizikám. To znamená, že najskôr je potrebné situáciu preskúmať a vytvoriť rôzne alternatívy, ako predísť možnému riziku.

„Pozrime sa bližšie na aktuálnu situáciu a stanovme si tieto postupy! Vylúčme alternatívy, ktoré by nás mohli ohroziť a vyhnime sa možným chybám.“ Takto by pravdepodobne znel slovenský scenár riešenia, ktorý by narazil na ten americký. Obe strany chcú len to najlepšie a riadia sa tým, čo funguje u nich doma na základe dlhodobých skúseností. Avšak v medzikultúrnej spolupráci je potrebné hľadať tretiu cestu, ktorá rešpektuje kultúrne osobitosti oboch kultúr. Viac o Eve sa môžete dočítať v našom blogu. 

Čo by mali vedieť Slováci, aby zvládli medzikultúrnu spoluprácu s americkými kolegami?

Zmena

Američania chápu zmenu ako nevyhnutnú súčasť života a a posun k lepšiemu. Ťažko sa im spolupracuje s tými kolegami a obchodnými partnermi, ktorí zmenu odmietajú a boja sa chýb. 

Otázky

„Celá spoločnosť je nastavená tak, že je výrazne komunikatívnejšia ako Slováci. Ľudia sa bežne bavia bez toho, aby sa poznali. Oslovia Ťa na ulici alebo v obchode, aby Ti  povedali, že máš pekné tričko alebo super vlasy. Obchodník sa s Tebou baví o tom, ako sa máš a čo ideš variť. Tým pádom nemajú problém komunikovať ani v profesionálnej sfére.“ (názor Slovenky žijúcej v USA)

Američania neuvažujú nad tým, či otázka, ktorú chcú položiť, je správna v danej situácii. Ako oni sami hovoria „Každá otázka je vítaná.“ Otázka je prejavom záujmu o iného človeka alebo klienta. Otázka otvára poznanie a buduje priateľstvo. Otázka má smerovať predovšetkým pozitívnym smerom a pomôcť naplniť spoločné ciele. Slováci väčšinou zvažujú čo a kedy sa spýtať. Ak spolupracujete s Američanmi, nebojte sa pýtať otázky. 

Pozitívne myslenie

„Američania hľadajú riešenia. Američania vnímajú možné komplikácie ako výzvu. Slovák skôr ako dôvod, prečo sa do nového projektu nepustiť.“ (názor Slovenky žijúcej v USA)

Pozitívne myslenie je základným predpokladom úspechu. Pri kontakte so Slovákmi Američania čelia situáciám, kedy Slováci ich pozitívne nadšenie nezdieľajú a snažia sa ich argumentmi presvedčiť, že sa niečo nedá. 

Iniciatíva

„Otvorená komunikácia, pozitívny prístup a odhodlanie hľadať riešenia sú dôležitým faktorom.“ (názor Slovenky žijúcej v USA)

Americkí manažéri očakávajú od svojho tímu iniciatívnu. Každý člen tímu má mať priestor vyjadriť svoj nápad. Má sám využiť priestor, ktorý má  priniesť nové návrhy a myšlienky. Ak pracujete s Američanmi, aktívne sa zapojte do diskusie vo vašom tíme.

Byť nezávislý 

Byť nezávislý v práci a v súkromnom živote. Prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. To sú hodnoty, ktoré sa Američania učia od detstva. Tieto hodnoty prinášajú aj do pracovného prostredia. Tu sa stretávajú so Slovákmi, ktorí detailne konzultujú svoje rozhodnutia a radi sa uisťujú, že aj ich tímlíder vníma situáciu rovnako.

Si dobrý líder, len ak je dobrý tvoj tím.

Mnohí americkí tím lídri sa snažia o rozvoj svojho tímu. Mentoring a koučing vnímajú ako nevyhnutnú spoluprácu so svojím tímom. Ak pracujete s americkym lídrom, využite ponuku „otvorených dverí“.

Neformálnosť

„Ľudia sa zvyčajne predstavia krstnými menami a nehrajú sa na tituly a formálne oslovenia, bez ohľadu na sociálne postavenie a vzdelanie, čo je dosť sympatické. Často spolupracujeme s ľuďmi na vysokých pozíciach, CEO veľkých firiem, ale nikdy sa nestalo, že by si vyžadovali formálny prístup.“ (názor Slovenky žijúcej v USA)

Američania bežne používajú pri svojom predstavovaní v súkromnom a pracovnom živote krstné mená. Sú známi svojou neformálnosťou a zdôraznením hodnoty rovnocenného prístupu k svojim kolegom a lídrom. Kvalitu obchodných vzťahov neposudzujú na základe formálnosti a protokolu. Používaním krstných mien sa snažia vytvoriť priateľskú atmosféru, ktorá je zameraná na človeka. Ak ide o zákazníka, rozhodujúce je pochopiť jeho požiadavky a potreby a nájsť spôsob, ako dodať službu, s ktorou bude spokojný a ocení individuálny prístup.

Súťaž

Súťaž v škole a v práci chápu ako motiváciu. Motivuje ich záverečné mesačné hodnotenie alebo súťaž o najlepšieho zamestnanca.

Neviem všetko

Americkí manažéri sú často otvorení k svojmu tímu a dokážu priznať „Neovládam to!“ alebo „Neviem to.“ Vy ste odborníci na danú tému, ponúknite odporúčania. Neváhajte využiť dôveru, ktorú americký manažér do vás vkladá.

Výsledky sú rozhodujúce

„Často prehodnocujú prístup a sú flexibilní a tým pádom sa vedia rýchlejšie prispôsobiť zmenenej situácii a napredovať rýchlejšie. Skôr ako „Máme plán, čo treba držať do bodky!“, ide skôr o interaktívny prístup. Hlavne treba niekde začať a rozvíjať plán podľa potreby.“

Cesta ako sa dopracovať k výsledkom nie je rozhodujúca. Dôležité je dosiahnutie cieľa. Kultúry, ktoré plánujú jednotlivé kroky a procesy, sú často šokované americkým prístupom. 

„Let‘s do it and we will see!” naráža na ich “Postupujem podľa plánu.”

Business meeting

Ak by vám nestačilo, viac o rozdieloch v amerických a slovenských projektoch si môžete prečítať v našom blogu. 

Poznanie a pochopenie kultúrnych rozdielov je štartovacím bodom pre hľadanie spôsobov a stratégii ako efektívne a úspešne spolupracovať s inými kultúrami. V reálnom živote keď lídri, manažéri a zamestnanci firiem riešia pracovné problémy, je veľmi málo času na to, aby sa do detailu analyzovali konkrétne situácie. Byť pripravený na výzvy reálnej projektovej spolupráce alebo na komunikáciou so zákazníkom znamená „zapnúť“ stratégiu, ktorá je už vopred pripravená. Medzikultúrny tréning alebo konzultácia je priestor, kde je potrebné dozvedieť sa viac o svojej kultúre a následne identifikovať rozdiely s inými kultúrami. Medzikultúrne rozdiely existujú a tí, ktorí ich podceňujú, strácajú konkurenčnú výhodu.

Ak sa potrebujete poradiť, či nastaviť komunikáciu so svojím obchodným partnerom, neváhajte nás kontaktovať emailom na apardel@kremsa.com

Adela Jasenovcová píše pre agentúru blogy a pripavuje content kalendáre. Má rada prácu s textom, možno aj preto jej vychádza tento rok jej tretia kniha.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia