Kremsa Digital

Máte dostatočný branding, aby ste uspeli?

15.02.2021

Branding je súbor atribútov, ktoré tvoria značku. To, ako si ju ľudia predstavujú, čo o nej vedia, ako ju vnímajú. Ak je marketingová stratégia pre úspešný predaj produktov či služieb číslo jedna, branding v tom prípade predstavuje nulu. Prečo je taký dôležitý pre váš biznis, sa dozviete v blogu.

Nie ste si istí významom brandingu, ale všade tento pojem registrujte? Znie vám to hrozivo, lebo ide o abstraktný pojem a nerozumiete, čo sa za ním skrýva? Nerobte si starosti, my vás do brandingu zasvätíme. 

Čo je branding? 

Branding je jedným z marketingových konceptov, ktoré sú trochu neurčité a môžu byť rýchlo mätúce aj pre ľudí, ktorí marketing síce vyštudovali, ale v praxi sa s ním nestretli. Častokrát si ľudia myslia, že branding rovná sa logo. Nie je to pravda

Brand

Aby sme pochopili pojem branding, najskôr musíme vedieť, aké sú produkty a značky. Poďme na to!

„Produkt je v podstate všetko, čo možno ponúknuť na trhu na uspokojenie potreby alebo potreby, vrátane fyzického tovaru, služieb, skúseností, udalostí, osôb, miest, nehnuteľností, organizácií, informácií a nápadov.“ (Kotler & Keller, 2015)

To znamená, že produktom môže byť čokoľvek. Od pobytu v hoteli, letu, jazykového kurzu, oblečenia, jedla, zubnej kefky a iných hmotných či nehmotných vecí.

„Značka je názov, výraz, dizajn, symbol alebo akákoľvek iná vlastnosť, ktorá identifikuje tovar alebo službu jedného predajcu na rozdiel od tovaru alebo služby iných predajcov“ (Americká marketingová asociácia).

Značku môžete považovať za nápad alebo konkrétny imidž, ktorý majú ľudia na mysli pri konkrétnych produktoch, službách a činnostiach spoločnosti, a to praktickým, aj emocionálnym spôsobom. Značku preto nevytvárajú iba fyzické vlastnosti, ale aj pocity, ktoré majú spotrebitelia  k firme alebo jej produktu. Táto kombinácia fyzických a emocionálnych podnetov sa okamžite vyvolá, keď je uvidia názov, logo, či vizuálnu identitu alebo dokonca príspevok na sociálnej sieti.

„Branding je obohatenie produktov a služieb prostredníctvom sily značky“ (Kotler & Keller, 2015)

Prečo je branding dôležitý?

Branding je proces, ktorý dáva zmysel konkrétnej firme, spoločnosti, produktom alebo službám vytvorením a formovaním značky v mysliach konkrétnych spotrebiteľov. Je to navrhnutá stratégia, ktorá má pomôcť rýchlo rozpoznať a identifikovať značku a dať im pádny dôvod, aby si vybrali práve tie výrobky a aby ich uprednostnili pred konkurenciou. Cieľom je prilákať a udržať si verných zákazníkov a iné zainteresované strany dodaním produktu, ktorý je vždy v súlade s tým, čo značka sľubuje

Ľahká identifikácia je možná na základe konkrétneho posolstva, vône, farby alebo USP. Unique selling proposition = voľne preložené ako jedinečná predajná vlastnosť. Každá firma by ju mala mať definovanú. Bez USP sa len ťažko odlíši od konkurencie, ktorej je v súčasnosti na trhu veľa. Už sotva nájdete jedinečný produkt, ale nájdete taký, ktorý má niečo navyše, čo iným chýba. Na tvorbu USP sme špecialisti. Prečítajte si, ako prebieha u nás workshop na túto tému. 

Príklady USP

Ak máte eshop napríklad s detským oblečením, treba si zadefinovať, čo je vaším USP. Môže to byť konkrétna látka, z ktorej oblečenie vyrábate alebo farba, ktorú ponúkate, prípadne iná výnimočná vlastnosť, ktorú inde spotrebitelia nenájdu. 

“Dizajnové detské oblečenie z organickej bavlny vyrobené na Slovensku”

“Oblečenie pre deti do 3 rokov bez použitia chemických látok”

“Detské oblečenie pre chlapcov podľa najnovších trendov s darčekom pri každej kúpe”

Príkladov na jedinečnú vlastnosť, ktorá vás odlíši od konkurencie, môžu byť desiatky. Každá firma ju má a tú potom môže použiť v rámci brandingu. Pod pojmom USP sa rozumie jedinečná výhoda, ktorú má služba alebo produkt či značka. Mala by byť zároveň funkciou, ktorá zdôrazňuje benefity produktu, ktoré majú pre spotrebiteľa zmysel a samotný produkt má pre zákazníka prínos.

Nájsť USP je tiež súčasťou brandingového workshopu, ktorý vieme urobiť aj pre váš produkt.

Naše aktivity v oblasti brandingu nájdete na https://kremsa.sk/service/design-and-branding/.

Ak chcete pomôcť s vytvorením brandingu, napíšte našej expertke Veronike Boškovej na vboskova@kremsa.com 

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia