Kremsa Digital

Umeniu tvorby obsahu na sociálne siete sa dá naučiť. Ako na to?

10.10.2023

Sociálne siete sú v súčasnej digitálnej dobe nenahraditeľným marketingovým nástrojom pre podniky aj jednotlivcov. Ich vplyv na biznis je dnes už nepopierateľný. Umožňujú totiž značkám nadviazať kontakt s potenciálnymi zákazníkmi, zapojiť ich do života značky a budovať s nimi vzťah. Zároveň majú dopad aj na samotné predaje.

Avšak s rastom konkurencie, meniacimi sa algoritmami a stále pribúdajúcim obsahom je potrebné v tejto spleti vyniknúť. Potrebné je vytvárať unikátny obsah, ktorý upúta pozornosť, prináša výsledky, no zároveň vychádza z jasne stanovenej stratégie. V niekoľkých krokoch si predstavíme, ako na tvorbu takéhoto obsahu na sociálnych sieťach.

Spoznajte svoje publikum

Často spomínaný pojem cieľová skupina je nielen vo svete sociálnych sietí, ale aj celkovo v marketingu alfou a omegou. Od definovania publika, ktoré chcete osloviť, bude totiž závisieť každý ďalší krok tvorby obsahu. V prvom rade si treba ujasniť, kto je váš ideálny zákazník.

Zodpovedajte si, do akej vekovej kategórie spadá, aké sú jeho túžby, čo od vašej značky, produktu či služby očakáva a aký problém mu pomáhate riešiť? Zároveň si je vhodné povedať, na akej sociálnej sieti trávi najviac času a podľa toho prispôsobiť aj výber platformy, na ktorej budete tvoriť.

Pokiaľ už sociálne siete máte, môžete uskutočniť aj jednoduchý prieskum a motivovať svojich sledovateľov k zodpovedaniu otázok z prieskumu za určitú odmenu. Použiť môžete tiež analytické dáta priamo zo sociálnych sietí alebo webu.

Čo chcete tvorbou obsahu dosiahnuť

Pokiaľ už máte jasno v tom, pre koho budete obsah tvoriť, stanovte si jasné ciele, čo od tvorby obsahu očakávate. Vyberte si jeden cieľ, ktorý môžete merať a s určitým časovým odstupom zhodnotiť. Môže ísť o zvýšenie povedomia o značke, zvýšenie návštevnosti webových stránok, generovanie nových potenciálnych zákazníkov či iný čiastkový cieľ.

Predaj by mal byť posledným krokom v celom marketingovom mixe a nemali by ste na ňom postaviť svoju komunikáciu na sociálnych sieťach. Nákupná cesta zákazníka totiž býva o niečo zložitejšia.

Nájdite si čiastkový cieľ, ktorý vás skôr či neskôr k týmto predajom dovedie. Tvorba obsahu je o konzistentnosti a vytrvalosti, preto nečakajte zvýšenie predajov po pár mesiacoch.

Obsahová stratégia, ktorá splní cieľ

Do hĺbky poznáte svoje publikum a viete, aké túžby a problémy chce riešiť. Zároveň viete, aké ciele týmto obsahom chcete naplniť. To je ideálny podklad na to, aby ste si vytvorili stratégiu obsahu. To znamená, že si stanovíte, aké typy príspevkov budete na pravidelnej báze počas mesiaca tvoriť a čo v nich budete riešiť. Takéto rubriky môžete rozdeliť do rôznych kategórií.

Opäť bude toto rozloženie závisieť od cieľa a cieľovej skupiny. Takisto aj formáty a počet príspevkov. Pre predstavu, ak sa snažíte osloviť pracujúcich ľudí okolo 27 rokov, vytvoriť záujem o svoj produkt a zároveň zasiahnuť čo najširšie publikum, vhodné bude tvoriť obsah na Instagrame. Primárne sa zameriate na Reels formát, ktorý má v súčasnosti vysoké dosahy a môžete v nich zaujímavým spôsobom postupne zdôrazňovať výhody svojho produktu.

Rozprávajte príbehy

Storytelling alebo rozprávanie príbehov je na sociálnych sieťach, no aj celkovo v marketingu naozaj dôležité. Používateľa totiž príbeh dokáže vtiahnuť do deja, stotožní sa s ním a vyvolá v ňom emócie. Práve tie sú základom pre predaj. Potvrdzuje to hneď niekoľko výskumov.

Príbeh môžete vytvoriť nielen svojej značke, ale aj produktu, službe, dodávateľom, odberateľom, ale aj čomukoľvek inému, s čím sa chystáte podeliť na sociálnych sieťach. Môžu to byť aj témy, ktoré sú pre vašu značku dôležité, za ktorými si stojíte alebo hodnoty, ktoré vyznávate. Všetko je to o príbehoch.

Nepredávajte, riešte problémy

Môže to znieť divne, no pri tvorbe obsahu na sociálne siete sa nesnažte predávať. Nákupná cesta zákazníka nejaký čas trvá a ten si musí prejsť rôznymi fázami. Musí u neho nastať túžba, potreba, že mu niečo chýba, potom hľadá možnosti, ako túto potrebu vyriešiť, neskôr porovnáva a vyberá z viacerých možností a nakoniec nakúpi.

No práve preto na sociálnych sieťach potrebujete byť čo najviac viditeľný. Najskôr si vás musí vôbec všimnúť, potom ho musíte zaujať a následne pri riešení jeho potreby si na vás musí aj spomenúť. Najvhodnejšie, čo teda môžete spraviť na sociálnych sieťach, je rozprávať o tomto probléme a ukázať aj jeho riešenie formou svojho produktu či služby. Neprezentuje teda samotný produkt alebo službu, ale efekt, ktorý zákazníkovi prinesie. Zároveň môžete vysvetliť, ukazovať a približovať, ako váš produkt či služba funguje.

Odlíšte sa od konkurencie

Sociálne siete sú plné značiek, podnikov, produktov služieb. Preto musíte byť výrazný a odlišný, aby si vás potenciálni zákazníci v množstve konkurenčných príspevkov vôbec všimli. Ak všetci vo vašej kategórií používajú zelenú farbu, urobte presný opak.

To platí aj o vašich fotkách a videách. Určite sa vyhnite generickým materiálom od dodávateľa a radšej si aspoň raz mesačne spravte jedno väčšie fotenie a točenie podľa predpripravených plánov.

Byť odlišný, výrazný a atraktívny je dôležité, no dôležitá je tiež konzistentnosť. Mali by ste si preto zadefinovať identitu svojej značky, ktorej sa budete držať za každých okolností. Jasne si určite, ako budú vaše príspevky vyzerať, no aj ako ich budete písať. Tone-of-voice alebo inak jazyk vašej komunikácie by mal byť najmä autentický.

Ujasnite si, či chcete tykať alebo vykať, či budete vystupovať a písať vtipne, formálne, či budete používať slang a podobne. Vždy podľa toho, aby to sedelo s celkovým obrazom a vnímaním vašej značky.

Nadviažte spoluprácu

Skvelým spôsobom, ako sa zviditeľniť, je spolupráca s influencermi a známymi osobnosťami. Tí majú často skvelý vplyv na nákupné správanie sledovateľov. Dokážu zvýšiť dôveru v daný produkt alebo služby, posilniť posolstvo, ktoré sa snažíte komunikovať a zároveň dokážu priniesť aj nových ľudí na vaše sociálne siete. Mnoho influencerov má už totiž silnú fanúšikovskú základňu aj na svojich sociálnych sieťach a dokážu tak byť aj samotným médiom propagácie.

V súčasnosti sa používa aj takzvaný User generated content, kedy do tvorby zapojíte svojich sledovateľov. Nielen tých známych. Oni dobrovoľne tvoria obsah s vašimi produktmi a službami, sami sa podelia o recenzie so svojimi followermi alebo si zhotovia fotografie a natočia video s vašou značkou. Takýto obsah môžete následne s ich zvolením zdieľať aj na svojich sieťach.

Nadviazať vzťah by ste však mali so všetkými sledujúcimi. Možnosť zaangažovať ich do života značky, zapájať do obsahu a rozprávať sa s nimi je tá najväčšia výhoda sociálnych sietí. Preto by ste sa okrem samotnej tvorby obsahu mali aj veľa pýtať svojich zákazníkov. Načúvať, aký obsah chcú sledovať, ale aj venovať čas odpisovaniu na správy či komentáre.

Vyzvite ich, nech sa pýtajú alebo komentujú, prípade zorganizujte súťaž alebo ich za angažovanosť odmeňte darčekom. Práve takto si dokážete vybudovať silný vzťah s komunitou sledovateľov, vďaka ktorému budú verní práve vašej značke.

Buďte vždy aktuálny

Sociálne siete si vyžadujú istú dávku prezieravosti a sledovania trendov, ktoré sa menia závratným tempom. Okrem toho však stále treba vychádzať zo stanovenej stratégie a vyhradiť si množstvo času na samotnú tvorbu obsahu. Sociálne siete sú síce efektívny marketingový nástroj, no treba im venovať čas a trpezlivosť.

Ak chcete zveriť celú správu sociálnych sietí do rúk odborníkov, ktorí najlepšie vedia, čo funguje, neváhajte nás kontaktovať a vytvoríme vám obsah na vaše sociálne siete na mieru.
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia