Kremsa Digital

Wowox app

02.09.2022

S technologickou spoločnosťou UFOX spolupracujeme už viac ako dva roky rok a vyvíjame pre ňu okrem iného aj mobilnú aplikáciu. Všetko sa to začalo vytvorením brand identity a webstránky pre firmu UFOX. Vďaka vzájomnej spolupráci a symbióze sme im následne pomohli aj s projektom WOWOX a s vývojom ich kľúčovej aplikácie na inovatívny predaj produktov.

Cieľom klienta bolo výrazne znížiť, respektíve eliminovať čakaciu dobu v e-commerce sfére tým, že ľuďom poskytnú pravidelne sa meniacu škálu unikátnych produktov okamžite k odberu. Hoci už zakladateľom aj ich investorom bolo jasné, že majú v rukách skvelú ideu, potrebovali pomôcť so zadefinovaním ich plánu, vývojom mobilnej aplikácie, marketingovou kampaňou, výberom vhodných komunikačných kanálov a riešením detailov.

Dôsledná príprava

Najskôr sme potrebovali vytvoriť kompletný obraz o koncepte projektu. To znamenalo urobiť hĺbkový ponor do ich rebríčkov kľúčových hodnôt, zohľadnenie všetkých údajov o možnej konkurencii a vhodný výber cieľovej skupiny. Zamerali sme sa tiež na výskum kľúčových slov, ktorý je mimoriadne dôležitý. Vhodný copywriting má preukázateľne vyššie výsledky z hľadiska návratnosti investícií aj počtu inštalácií podľa geografickej polohy. Uskutočnili sme tiež niekoľko prieskumov, aby sme zistili, čo naša cieľová skupina očakáva a s akými problémami sa stretáva. Následne sme sformulovali zistenia z vykonaného výskumu a odpovedali na niektoré otázky typu “ako by sme mohli urobiť toto a tamto”. Urobili sme niekoľko analýz so spätnou väzbou získanou od našich cieľových používateľov až po brainstormingy o Customer Journey používateľov. To nám umožnilo lepšie pochopiť projekt, vedieť, čo je potrebné a čo nie, a teda efektívne analyzovať pain pointy používateľov.

Po tejto analýze a na základe výsledkov komplexného marketingového prieskumu mohol tím našich šikovných dizajnérov začať prácu na dizajnoch pre našich developerov, ktorí si už pomaly ale iste pripravovali štruktúru databáz a iné náležitosti, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou technickej špecifikácie.

Vedeli by ste si tipnúť koľko mala strán? Má dokopy 66 strán.

Ako sme postupovali v rámci fázy dizajnu:

Vedeli ste, že samotný dizajn aplikácie – známy aj ako používateľské rozhranie (UI) – a jej skutočná použiteľnosť a používateľský zážitok (UX) sú dve veľmi odlišné veci? Preto sme sadli za stôl a najprv navrhli všetky Wireframes prostredníctvom programu Axure RP ktoré slúžia ako podklad pre technickú špecifikáciu a UI dizajny. Vo fáze wireframov sme najprv nakreslili hrubé náčrty jednotlivých okien a ich postupnosti. Potom, aby sme lepšie pochopili riešenie, ktoré sme sa snažili vytvoriť, sme vytvorili takzvané low-fi wireframes. Každá iterácia návrhu zahŕňala rýchle, jednoduché vytvorenie, ktoré sa dalo podľa potreby upraviť. To sa využívalo na predstavenie vizuálneho konceptu klientovi a developerom a na preskúmanie potenciálnych riešení.  Po schválení wireframov klientom sme začali tvoriť kreatívny návrh dizajnu v nástroji Figma, ktorý používame aj na prípravu klikateľných prototypov pričom WOWOX aplikáciu sme pripravili ako viacjazyčnú a taktiež aj vo verzii pre dark mode. 

Súčasne sme začali pracovať na programovej a databázovej časti projektu. Naštudovali sme si API rozhranie na komunikáciu so serverom obsluhujúcim samotné výdajné prístroje (lockery), APi na komunikáciu s platobnou bránou, pripravili sme serverové riešenie za použitia AWS (Amazon Web Services) a potom sme sa pustili do programovania všetkých súčastí mobilnej aplikácie, a taktiež aj komplexného obslužného CRM.

Toto CRM (tzv. admin) obsahuje pre ilustráciu možnosti na správu:

  • užívateľov aplikácie
  • objednávok a fakturáciu
  • kompletného dynamického obsahu v mobilnej aplikácii
  • manažment výdajných prístrojov
  • manažment balíkov – napĺňanie prístrojov pre kuriérov

Strategické kampane, ktoré sme vytvorili, zahŕňali ďalšiu analýzu údajov a následne boli segmentované podľa úrovne nákupného zámeru. Celkové výsledky ďaleko prekonali očakávania všetkých, od prvotného spustenia sme dosiahli úžasných 4055 inštalácií a skoro 700 objednávok.

Výzva:

Počas vývoja sme zistili, aké kľúčové je podchytiť a otestovať prvotné domnienky používateľov a ako pristupovať k dizajnu z pohľadu orientácie na používateľa počas celého životného cyklu produktu. A na základe spätnej väzby aplikáciu neustále vylepšujeme a postupne testujeme jej nové funkcionality na malom počte ďalších ľudí v rámci beta verzie, než ich sprístupníme všetkým užívateľom.

Záver:

Unikátny koncept trendových produktov s okamžitým vyzdvihnutím je celosvetovou novinkou. A my sme radi, že sme sa mohli podieľať na celkovom koncepte a aj na vývoji tejto jedinečnej aplikácie. Viac o projekte WOWOX nájdete na ich webstránke (ktorú sme tiež vytvárali).

dva mobilné telefónyKremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia