Kremsa Digital

Landing pages: 6 dôvodov, prečo ich naozaj potrebujete

17.08.2016

Stále si nie ste istí, ako môžu landing pages zvýšiť efektivitu vašich marketingových aktivít? Prečítajte si 6 dôvodov, prečo by ste nad landing pages mali skutočne začať uvažovať.

 

1. Pomocou landing pages generujete zákazníkov jednoduchou cestou. Veľmi veľa spoločností prostredníctvom e-mailov či ppc reklamy posiela návštevníkov na svoju home page. To sa prakticky rovná vyhadzovaniu zákazníkov „von oknom“. Vieme, je to smiešne. Landing page, na ktorej priamo ponúkate hodnotný obsah a zbierate informácie o vašich návštevníkoch, zvyšuje percento konverzie niekoľkonásobne.

2. Landing page dá vašim marketingovým ponukám miesto pre život! Marketingové ponuky a landing pages kráčajú spolu ruka v ruke. Marketingová ponuka bez landing page je viac mŕtva, ako živá. Na landing pages vám návštevníci za hodnotný obsah priamo „platia“ svojimi kontaktnými údajmi.

3. Landing page pre vás zbiera demografické údaje o potenciálnych zákazníkoch. Vždy, keď si návštevník prostredníctvom formulára na vašej landing page objedná z vašej skvelej ponuky, vy zbierate hodnotné informácie. Tieto informácie môžete použiť na pochopenie toho, aké typy marketingových „persón“ majú o vaše služby záujem. Vy ako predajca máte skvelú informačnú základňu o vašich potenciálnych zákazníkoch a môžete pre nich vytvárať špecializované ponuky.

4. Pomocou landing pages zistíte, aké typy zákazníkov majú o vaše služby najväčší záujem. Landing page vám nepomôže len s generovaním nových zákazníkov. Umožní vám tiež vystopovať zákazníkov, ktorí u vás nakúpili dva alebo viackrát. Toto vám pomôže zbierať informácie o správaní návštevníkov na vašich webových stránkach. Takto zozbierané informácie môžete použiť v predajnom procese.

5. Landing pages sú skvelým doplnkom vášho obsahového „arzenálu“. Úspešná marketingová stratégia vo vysokej miere závisí od kvality obsahu. Landing pages so zaujímavou pridanou hodnotou sú skvelým doplnkom vášho obsahového „arzenálu“, pretože môžu byť zdieľané na sociálnych sieťach, môžu na ne odkazovať mailingové kampane, pay-per-click reklama alebo môžu byť voľne „dostupné“ v organickom vyhľadávaní.

5. Landing pages ponúkajú skvelý vhľad do efektivity vašich marketingových kampaní. Vždy, keď vytvoríte landing page, vytvoríte zároveň aj skvelú základňu pre lepšie zbieranie informácií o vašich vlastných marketingových aktivitách. Sledovaním a analyzovaním metriky súvisiacej s vašimi landing pages môžete porovnávať jednotlivé marketingové ponuky, získate dáta o tom, ktorá služba či produkt je najviac výnosná a mnoho ďalšieho. Tieto dáta vám pomôžu optimalizovať a zlepšovať vaše marketingové aktivity smerom k potenciálnym zákazníkom.

V tretej časti série článkov o landing pages si povieme o dôležitých komponentoch, ktoré na landing page nesmú chýbať.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia