Kremsa Digital

Content marketing vs. sociálne siete

04.11.2016

Aký je medzi nimi rozdiel?

Príliš často sa stretávame s klientami, ktorí nám na frázu content marketing odpovedajú: „Aah, myslíte sociálne siete…“. Áno aj, ale je rozdiel medzi content marketingom a obsahom na sociálnych sieťach. Obsah na sociálnych sieťach je vytváraný v rámci pravidiel sociálnej platformy na ktorú bude obsah uverejnený. Napríklad Twitter povoľuje správy s maximálnou dĺžkou 140 znakov. Instagram je hlavne o pekných fotkách a videách. Každá sociálna sieť je iná a zlučuje iný typ ľudí.

 

Sociálne siete

Pri vytváraní obsahu určenom na sociálne siete je dôležité brať do úvahy aspekty a kritéria každej platformy a podľa týchto kritérií vytvárať obsah. To znamená adaptovať sa na danú sieť, myslieť na požiadavky ľudí, ktorí danú sieť používajú a dať im to čo chcú a očakávajú. Iba tak budú vaše príspevky úspešné a váš produkt alebo vaša firma bude na sieti akceptovaná a vytvorí si skupinu priaznivcov vašej značky.

 

 

Content Marketing

Naopak pri content marketingu je obsah uverejňovaný na vlastnej web stránke a nie je ničím obmedzovaný (iba vlastnou kreativitou). Na vlastnej stránke si môžete robiť čo chcete a ako chcete a uberať sa marketingovým smerom na aký máte prostriedky a akým sa chcete prezentovať pred svetom. Pri content marketingu môže vaša firma vystupovať podobne ako mediálny vydavateľ a stať sa lídrom na trhu s prvotriednymi informáciami.

 

 

Marketingové ciele obsahu

Marketing na sociálnych sieťach slúži na budovanie povedomia o firme a starostlivosť o existujúcich zákazníkov a ich spokojnosť.

Content marketing združený na web stránke firmy slúži najmä na generovanie leadov (potenciálnych zákazníkov).

Oboje však majú vyšší cieľ a to je publikovať kvalitný obsah, ktorý si vie získať záujem a priazeň u potenciálneho zákazníka, vytvoriť si so zákazníkom vzťah a tento vzťah vypestovať až k predaju produktu.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia