Kremsa Digital

Emócie spôsobujú virálny obsah na sociálnych sieťach

23.06.2017

Tvoríte kreatívny obsah na vlastnej facebookovej stránke, ale váš engagement je stále nízky? Možno vzubudzujete u fanúšikov nesprávne emócie.

Sociálne siete sú priestor, kde ľudia vyjadrujú svoje pocity vždy a všade. Využite preto túto možnosť a tvorte obsah, ktorý vyvolá ten správny pocit u fanúšikov a zvýši engagement vašej stránky na facebooku.

Noah Kahan vykonal analýzu, ktorá bola venovaná tvorbe virálneho obsahu a skúmala 10 000 najzdieľanejších príspevkov internetu. Na základe tohto výskumu vyhodnotila 8 najpopulárnejších emócií na facebooku, vďaka ktorým zaznamenali príspevky najvyššiu reakciu fanúšikov.

Populárne emócie

Medzi tri najpopulárnejšie emócie patrí úžas (24%), smiech (17%) a zábava (15%). Úžas totiž v ľuďoch vyvoláva pocit rešpektu spojený so strachom alebo zvedavosťou, ktorý podnecuje fanúšika k interakcii s príspevkom. Smiech a zábava je hodnotená ako samostatná kategória, keďže zábava je definovaná, ako situácia, kedy je fanúšik príjemne pobavený, nie smejúci sa nahlas. Preto je rozdiel, či niekoho zabavíte alebo rozosmejete. Najmenej populárne sú negatívne emócie, ako smútok (1%) a hnev (6%). Príspevky evokujúce tieto emócie u ľudí nevyvolávajú dostatočne veľkú potrebu vyjadriť sa na danú tému alebo šíriť informáciu ďalej.

Ľudia zdieľajú a reagujú na príspevky aj na základe týcho dôvodov:

  1. Spoločné zdieľanie hodnotného a zábavného obsahu s priateľmi.
  2. Definovanie vlastnej osobnosti na sociálnych sieťach.
  3. Udržiavanie kontaktu s priateľmi.
  4. Sebarealizácia. (Snaha udržať sa v centre svetového diania.)
  5. Vyjadrenie vlastného názoru na tému, na ktorej im záleží.

Pre fanúšikov je dôležité, aby ste boli zábavní, získate si tak ich pozornosť a vďaka zdieľaniu vášho príspevku, budú pozitívne vystupovať aj pred svojimi priateľmi, čo spôsobí ďalšie šírenie obsahu.

Algoritmus facebooku

Facebook si uvedomuje, aké dôležité je, aby ľudia vyjadrovali vlastné pocity na sociálnych sieťach, a preto rozšíril „like“ o ďalšie možnosti reakcie, ako „haha“, „wow“, „láska“, „hnev“ a „smútok“. Zohľadnil to taktiež vo svojom algoritme. Zobrazovať bude prednoste príspevky, na ktoré ľudia reagovali inak ako like-om. Nový algoritmus hovorí, že ľudia sa zaujímajú viac o typ obsahu, ktorý zdieľajú, komentujú alebo zvolia iný typ reakcie ako like. Tento obsah chce facebook zobrazovať primárne. Myslite na tento fakt aj pri tvorbe vášho obsahu. Príspevkom, ktorý vyvolá iný typ reakcie ako like, pravdepodbne vyvolávate emóciu a fanúšik tak strávi viac času pri jeho prezeraní.

Veríme, že pomocou týchto informácií budete cieliť vaše facebookové kampane na správne emócie fanúšikov a zvýšite tak engagement stránky.

Zdroje:

http://okdork.com/why-content-goes-viral-what-analyzing-100-millions-articles-taught-us/

http://www.businessinsider.com/facebook-is-pushing-reactions-over-likes-2017-3

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia