Kremsa Digital

Marketingová výzva: Kniha, kvôli ktorej vzniklo vydavateľstvo

21.08.2017

Minulý mesiac nás na základe odporúčania oslovil klient s veľmi zaujímavým projektom. Na prvé stretnutie nám priniesol ukázať vydanie novej knihy, ktorej verí natoľko, že si kvôli nej rovno založil vlastné vydavateľstvo. Jeho nadšenie a horlivosť do predaja knihy bola očividná, ale zo skúseností vieme, že na predaj produktu častokrát iba nadšenie nestačí.

Klient nám na stretnutí nechal dve kópie knihy. Jednu som si nechal ja a druhú som dal kolegovi. Na druhý deň za mnou kolega prišiel a pýtal sa, čo je to za knihu. Vraj je veľmi dobrá a veľmi sa mu páčila. To vo mne vzbudilo ešte väčšiu zvedavosť a tak som ju vyhrabal spod hŕby papierov na stole, otvoril a začal čítať. Prečítal som si iba pár strán. Otvoril som Google Adwords a klikol na Keyword Planner. Kľúčové slová ako vzťahy, láska, rozchod, ženy, muži, rozvod, milovať, žiarlivosť, milenec a milenka mali dokopy asi 60 000 vyhľadávaní na slovenskom internete. Potenciál tam je.

Klient okrem vytlačenej knihy a názvu vydavateľsvta Inotaj, nemal nič. Žiadna webstránka, žiadne texty, žiadne fotky a žiadne predajné miesta. Budget bol veľmi obmedzený a ciele klienta ako to už býva zvykom pri nových projektoch pomerne vysoké. Tento projekt sa javil ako príliš veľa práce za príliš nízke ohodnotenie. Aj napriek tomu som ale klientovi prisľúbil, že mu navrhneme stratégiu a projekt naceníme, a tak som aj z vlastnej zvedavosti otvoril Powerpoint a začal pripravovať cenovú ponuku s jednotlivými krokmi.

Na ďalšom stretnutí s klientom sme prezentovali navrhovanú stratégiu s implementačným plánom jednotlivých fáz predaja a cenník služieb. Hlavným cieľom bolo dosiahnuť predaj knihy. Na to bolo potrebné vyhotoviť celkovú stratégiu predaja, marketingovo optimalizovanú webstránku a kanály, cez ktoré sa bude kniha marketovať. Klienta naša ponuka zaujala a uvedomil si, že s jeho rozpočtom nebude možné predať ním plánovaný počet kusov kníh. Klientovi sme vysvetlili a ukázali, kde sú hranice predaja a nakoniec sme si vzájomne stanovili realistické ciele na predaj knihy podľa online ukazovateľov.

Plán a ciele na prvé tri mesiace sme si v skratke stanovili nasledovne:

  • Vytvorenie predajnej webstránky a Facebook stránky
  • Vytvorenie reklám a nastavenie kampaní cez Google a Facebook
  • 105 konverzií mesačne

Aj napriek nízkemu budgetu a markentingovo náročnej kampani sme sa projektu chopili hlavne kvôli výzve, ktorú predstavuje. Marketing a predaj produktu môžeme korigovať od úplného začiatku a bude plne v našej réžii. To znamená, že budeme mať priestor naplno predviesť naše marketingové schopnosti a zistiť, či naozaj dokážeme uviesť na trh a predať úplne neznámy produkt, ktorý ale disponuje požadovanou kvalitou a je teda pravdepodobné, že ľudia o neho budú mať záujem.

Progres tejto kampane sme sa rozhodli zdokumentovať v sérií blogových článkov, ktoré budú vychádzať pravidelne a budú opisovať ako prebieha kompletný online marketing nového produktu. Čo všetko je k online marketingu potrebné a aká je následnosť činností. Stay tunned.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia