Kremsa Digital

Ako analyzovať výkonnosť PPC kampaní?

16.06.2017

Bežia vám online kampane a vy neviete či sa ich výsledkami máte chváliť alebo sa za ne hanbiť?

Nastavovali ste si ich sami, prípadne ste túto aktivitu zverili do rúk agentúre alebo freelancerovi a chceli by ste vedieť odkontrolovať, ako sa vám o kampane starajú?

Dennodenne nás kontaktujú ľudia, ktorí chcú, aby sme im prezreli a skontrolovali ich kampane. Väčšinou si ich nastavujú sami, prípadne ich zveria do rúk iným skúsenejším marketérom, ale sami nevedia vyhodnotiť ich úspešnosť.

Facebook

Facebook ponúka rôzne možnosti reklamy podľa daného marketingového cieľa. Najčastejším typom reklamy zameranej na zvýšenie predaja, sú website click reklamy. Zamerajme sa preto na ne. Pri hodnotení týchto kampaní pozeráme najmä na tri dôležité ukazovatele – CPC, CTR a Frequency.

CPC

CPC (Cost Per Click) ukazuje, aká je cena za preklik na stránku. Táto sa na Slovenskom trhu hýbe priemerne od 20 – 30 centov za klik. Všetko pod touto cenou je dobre performujúca reklama a všetko nad touto cenou je horšie performujúca reklama. Ak je CPC nízke, Facebook vyhodnotil vašu reklamu ako zaujímavú tým, že o ňu bol u ľudí záujem a tým pádom ju bude chcieť ukázať čo najväčšiemu množstvu užívateľov.

CTR

CTR (Click Through Rate) je miera preklikov na cieľovú stránku. Tento ukazovateľ určuje koľko ľudí zaujme vaša reklama a chce sa dozvedieť viac o vašej ponuke kliknutím na reklamu. Dobré reklamy majú CTR okolo 2% – 4%. Čím vyššie CTR, tým lepšia a zaujímavejšia reklama. Reklamy s nízkym CTR pod 1% majú buď nevýkonný (nezaujímavý) obrázok a/ alebo nevýkonný (nezaujímavý) sprievodný text.

Frequency

Frequency ukazuje koľko krát sa reklama zobrazila jednému užívateľovi. Toto číslo by nemalo presiahnuť 2 zobrazenia na užívateľa. Ak sa reklama zobrazila v priemere viac ako 2x jednému užívateľovi, hovoríme o ad fatique, čo znamená, že väčšina vašej cieľovej skupiny už reklamu videla a je čas ju zmeniť (najčastejšie obrázok). Reklama sa mení od veľkosti cielovej skupiny a od vášho rozpočtu. Pri priemernej veľkosti cielovej skupiny a jej primeranému budgetu je potrebné meniť reklamu na Facebooku približne každých 12 dní.

Google Search

Vyhodnocovanie reklamy na Google Search je aj napriek na oko komplikovanému vzhľadu Adwords pomerne jednoduché. Pri vyhodnocovaní nás zaujíma najmä Impression share, CTR a CPC.

Impression share

Impression share je jedným z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti reklám na Google Search. Impression share ukazuje koľkokrát sa reálne zobrazila vaša reklama, keď si užívateľ Googlu zadal do vyhľadávania práve vaše kľúčové slová, cez ktoré sa mohla vaša reklama ukázať. Tento ukazovateľ by mal dosahovať mieru na úrovni kampane minimálne 70%. U konvertujúcich kľúčových slov by mal impression share dosahovať aspoň 90%.

CTR

Dobre nastavené kampane s presnými kľúčovými slovami zodpovedajúcimi reklamnému textu dosahujú na Slovensku CTR od 8% – 13%.

CPC

CPC je cena, ktorú vám určí Google za preklik na vašu webstránku. Ak Google vyhodnotí vašu reklamu ako relevantnú, dá vám nízku cenu za preklik. Čím je teda cena nižšia, tým je vaša reklama lepšia. CPC dobrých brandových kampaní (kampaní s kľúčovými slovami s názvom vašej značky alebo webstránky) sa pohybujú na Slovensku od 1 – 3 centov za klik. CPC ostatných kampaní s kľúčovými slovami relevantnými k obsahu vašej webstránky sa pohybujú na Slovensku od 8 – 15 centov za klik. Samozrejme tieto ceny závisia aj od konkurenčného prostredia. Pri niektorých výnimočných produktoch alebo službách s vysokou maržou môže byť cena ešte o niečo vyššia.

Keď už analyzujete úspešnosť vašich kampaní, je dobré si pozrieť aj Audience Insights, ktoré ukážu, ako vaše kampane performujú v porovnaní s konkurenciou. V tomto reporte môžeme zistiť pozíciu našej reklamy vo vyhľadávaní v porovnaní s konkurenciou, náš impression share v porovnaní s konkurenciou a údaje, koľkokrát sa dostanú naše reklamy pred konkurenciu.

Google Display

Google Display je bannerová reklama zobrazujúca sa na viac ako 90% internetových stránkach. Pri takejto reklame nás zaujíma najmä CTR, Relative CTR a CPC.

CTR

Keďže bannerová reklama je niečo ako billboardy v Bratislave a je ňou tiež oblepený celý internet, nemôžete očakávať závratne vysoký CTR. Pri dobrej bannerovej reklame sa CTR hýbe od 0,30% – 0,50%.

Relative CTR

Relative CTR nám ukazuje koľkokrát užívatelia tej istej stránky kliknú na náš banner v porovnaní s inými bannermi. Všetko nad 1x je dobré. Ak je Relative CTR menšie ako 1x, potom by sme mali prehodnotiť cielenie reklamy alebo samotný vizuál.

CPC

CPC by sa mal pri dobrej bannerovej reklame na Slovensku hýbať v rozmedzí 8 – 14 centov za klik. Ak je reklama menej relevantná a ľudia na ňu málo klikajú, Google penalizuje marketéra v podobe zvýšenej ceny. Taktiež v prípade umiestnenia na niektoré konkrétne stránky môže byť cena vyššia v dôsledku priamej konkurenie a dopyte po reklamnej ploche na danej stránke.

Záver

Dúfame, že tento článok vám pomôže pri analýze vašich kampaní a pomôže vám robiť ešte lepšiu a relevantnejšiu reklamu. V prípade akýchkoľvek otázok na túto tému nás neváhajte kontaktovať.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia