Kremsa Digital

Efektívny content marketing nie je šprint ale maratón

14.07.2017

Marketingový smog, vysoká konkurencia a dynamické business prostredie nás núti neustále bojovať o pozornosť zákazníka.

Množstvo zdrojov tvrdí, aby sme tvorili iba obsah, ktorý bude krátky a výstižný. My tvrdíme, že content marketing nie je šprint, ale maratón a je potrebné ho prispôsobiť cieľovej skupine vo všetkých smeroch. Zistite prečo je long-form content marketing efektívny a ako vyvracia fakt, že ľudia nedokážu venovať pozornosť dlhšiemu textu.

Priveľa marketingových stratégií je založených na myšlienke, že naša cieľová skupina nám venuje pozornosť len na krátky čas a nemá záujem o čítanie alebo engagement s čímkoľvek dlhším než 750 slov. Uisťujú marketérov, že pre získanie vysokého engagementu a zdieľaní, musí byť obsah stručný a chytľavý. Tento prístup evokoval mýtus o zlatej rybke, ktorý tvrdí, že zlatá rybka udrží pozornosť dlhšie než človek používajúci mobilný telefón. Ide však len o mýtus, ktorý sa rozšíril do celého sveta, a preto nemožno povedať, že krátky obsah je efektívnejší. Je potrebné dodať, že ľudský mozog dosahuje vyšší výkon práve pri spracovávaní väčšieho množstva informácií. Môžte byť zástancom tvorby krátkeho alebo rozsiahleho obsahu. Ak ale máte záujem vytvoriť engagement s publikom a vytvoriť si dlhodobé povedomie o značke, mali by ste venovať pozornosť long-form content marketingu. Je totiž častejšie zdieľaný, komentovaný a má vyššiu pravdepodobnosť, že sa zobrazí vyššie vo vyhľadávaní.

Analýza vykonaná firmou Backlinko zameranou na SEO dokázala, že vyhľadávaný obsah zobrazený na prvej strane v googli mal priemerne 1 800 slov. Podobný výskum od Buzzsumo vyhodnotil, že googlom najzobrazovanejší obsah mal priemerne 2000 slov a 85% zverejneného obsahu má menej než 1000 slov. Využite tieto poznatky a vytvorte relevantný obsah, ktorý má vyššiu šancu zobraziť sa vo vyhľadávaní na lešpej pozícii.

Dobre napísaný dlhý článok znamená, že ľudia strávia viac času na vašej stránke. V prípade, že píšete príručku alebo návod nebojte sa vytvoriť text na niekoľko strán. Návštevníci stránky si budú strany preklikávať, aby sa dostali k ďalším informáciám a zabezpečíte si tým relevantnú návštevnosť. Podľa posledných štatistík ľudia trávia o 40% viac času na stránke, ktorá obsahuje príručku a prezrú si viac strán.

Rozsiahli obsah je úspešný aj na sociálnych sieťach. Aj keď to môže znieť ako úplný opak toho, čo tvrdia všetky marketingové stratégie o vytváraní obsahu na sociálnych sieťach, funguje to. Existuje korelácia medzi dĺžkou článku a jeho úspechom na sociálnych sieťach. Poukazuje na to, že obsah musí mať správny rozsah, aby dosahoval výsledky.

Jedným z dôvodov, prečo tvoriť long-form content marketing je vytvorenie si autority. Táto stratégia vám pomôže stať sa expertom v obore, v ktorom pôsobíte, a zároveň poskytnete čitateľovi užitočné informácie (napríklad prostredníctvom online príručky). Ak sa stanete autoritou, ľudia vám budú veriť a vracať sa.

Dôležité je dodať, že spôsob akým budeme pristupovať ku content marketingu, súvisí s cieľovou skupinou a tematikou, ktorou sa zaoberáme. Long-form content marketing totiž nefunguje pre všetko a všetkých univerzálne.

Long-form sa odporúča pre:

  • Značky so sofistikovaným a vysoko technicky zdatným publikom
  • Obsah tvorený na základe dát na analytické témy
  • Čitateľov prichádzajúcich na stránku cez tablet alebo počítač
  • Edukatívne alebo informatívne rozprávanie

Ak teda váš business vyžaduje, aby ste vytvárali obsah, ktorého rozsah bude dlhší, nenechajte sa ovplyvniť marektingovými stratégiami, ktoré vravia, že „šprint“ vás privedie k úspechu. Zvoľte radšej dlhšiu, ale pre vás efektívnejšiu cestu.

Komentáre


Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia