Knižný kompas

Content marketing / Performance marketing

Knižný kompas je aktivita vydavateľstva Ikar za účelom podpory čítania kníh. Prezentuje vybrané knižné tituly a nimi sa snaží čítanie kníh priblížiť širokej verejnosti. Knižný kompas je vaša cesta ku knihám, ktorú nájdete aj online na www.kniznykompas.sk. Na webstránke Knižného kompasu sa ponúkané knihy kúpiť nedajú. Sú na web stránke iba prezentované, kúpiť si ich môžu ľudia iba v kamenných alebo online kníhkupectvách.


Výzva

Online kampaň pre Knižný kompas mala byť sprievodnou aktivitou offline-ovej kampane a mala ukázať benefity čítanie kníh a nepriamo podporiť predaj knižných titulov. Kampaň mala trvať 6 týždňov. Vítané bolo kreatívne a netradičné riešenie, ktoré malo zväčšiť trh s knihami a zaujať aj skupinu nepravidelných čitateľov.

Riešenie

Kampaňou sme chceli zacieliť na čo najväčšie publikum a nechať ľudí, aby spontánne medzi sebou šírili informácie, prečo je čítanie kníh dôležité. Keď uvidia kamaráta alebo obľúbeného influencera, ako číta knihu, je vyššia šanca, že si knihu tiež kúpia. Vymysleli sme preto 2 paralelne bežiace kampane na sociálnych sieťach. Primárnu kampaň na Facebooku a sekundárnu kampaň na čoraz populárnejšom Instagrame.

Facebooková kampaň pozostávala z 15-tich príspevkov obsahujúcich citáty slávnych osobností. Tie vedia vyvolať u ľudí pozitívne emócie, na základe ktorých príspevok zdieľajú priateľom.

Na Instagrame sme pripravili súťaž, do ktorej sa zapojilo 14 známych slovenských influencerov ako Zuzana Plačková (@queen.plackova), Matej Slažanský (@menameselassie), Celeste Buckingham (@celbuckingham), Vlado Kobielsky (@vladokobielsky), Števo Martinovič (@stevomartinovic) a ďalší. Súťažnou úlohou bolo odfotiť sa s knihou, pridať príspevok na Instagram, použiť hashtag #kniznykompas a do popisu pod obrázok zadať dôvod, prečo konkrétny človek rád číta. Ak v príspevku označil aj kamaráta a jeho príspevok bol vyžrebovaný ako výherný, cenu zároveň získal aj kamarát označený v príspevku.

Výsledky

S klientom sme si stanovili primárny cieľ kampane organické šírenie obsahu. Pre Facebook to bolo až 480 organických zdieľaní príspevkov.

Pre Instagram 700 použití #kniznykompas.

Po 6-tich týždňoch zaznamenali naše príspevky vyše 65 000 reakcií (like-ov). Počas kampane pribudlo na sociálnych profiloch Knižného kompasu 2 689 nových fanúšikov a followerov. Príspevky zasiahli približne 2 519 000 ľudí (je pravdepodobné, že niektorí ľudia boli započítaní pri zásahu viackrát – rôzni influenceri zasiahli toho istého užívateľa, ten istý užívateľ videl príspevok aj na Facebooku aj na Instagrame).

Celkovo sa naše príspevky zobrazili viac ako 4 057 000-krát.

Ako dopadli organické šírenia príspevkov? Na Facebooku sme zaznamenali 1 779 zdieľaní príspevkov, čo znamená prekročenie nášho cieľa skoro štvornásobne.

Na Instagrame sme zaznamenali 914 súťažných použití #kniznykompas, čo je úžasný výsledok aj napriek tomu, že cieľ sa prekročil „iba“ o 214 príspevkov.

Naša kampaň pritom prebiehala v súlade s oficiálnymi podmienkami Facebooku a Instagramu, pričom účasť v súťaži na Instagrame nepodmieňovala označovanie ľudí v príspevku ani followovanie profilu alebo likeovanie príspevku.

Sumarizácia

Kampaň hodnotíme ako mimoriadne úspešnú. Prvotné obavy, či budeme schopní dostatočne ovplyvniť ľudí, aby sami zdieľali náš reklamný obsah, sa po pár týždňoch úplne vytratili. Nahradila ich radosť z toho, že pomocou psychologickej teórie to dokážeme. Výsledky tejto výnimočne vydarenej kampane hovoria za všetko.

Nezabudnuteľný bol taktiež pohľad na instagramový príspevok Zuzany Plačkovej, ako sedí na kávičke a číta knihu od Lucie Saskovej.
Online stratégia aj pre Váscaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia