Legrand

Content marketing

Spoločnosť Legrand je svetovým lídrom v oblasti elektrickej a digitálnej infraštruktúry budov. Legrand je francúzska nadnárodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1860 a v súčasnosti má svoje zastúpenie v 80 krajinách sveta, pričom zamestnáva viac ako 36 tis. ľudí. Na Slovensku má svoje zastúpenie už od roku 1996 a orientuje sa na technicky dokonalé, inovačné a dizajnovo prepracované riešenia.
VýzvaS Legrand Slovensko sme nadviazali spoluprácu v roku 2016. Klient mal záujem o zlepšenie online komunikácie. Online komunikácia slovenského oddelenia spoločnosti dovtedy spočívala iba v necielenom a nepravidelnom vytváraní obsahu na svojej Facebook stránke. Bolo potrebné zapojiť do komunikácie aj iné online kanály a vytvoriť marketingovú stratégiu, ktorá by zjednotila komunikáciu a podporila zvýšenie povedomia o značke Legrand na Slovensku.

RiešeniePrvým krokom bolo vytvorenie online dotazníka, pomocou ktorého sme získali potrebné informácie od potenciálnych zákazníkov o tom ako vnímajú značku Legrand. Na základe zozbieraných informácií sme vytvorili online stratégiu zamieravajúcu sa na súvisiace odvetvia, ktoré sú pre zákazníkov najrelevantnejšie. Začali sme cielene vytvárať obsah a komunikovať s užívateľmi cez Facebook, newsletter a blogové články. Vytvorili sme 3 produktové mikrostránky, ktoré podporujú informovanosť užívateľov o najžiadanejších produktových radách značky Legrand. Najnovšie pre Legrand vyvíjame produktový e-katalóg vo forme mikrostránky pre pobočky Legrand v strednej Európe.

0%
výkonnosť
facebook
profilu
0k
priemerný
dosah
príspevkov
+0
fanúšikov
za posledných
12 mesiacov

Aktuálny stav

Momentálne sa staráme o úplné vytváranie a moderovanie obsahu na sociálnych sieťach Legrand Slovensko. Emailová komunikácia sa rozrástla z pôvodne jedného newslettra na štyri posielané newslettre mesačne, pričom priemernú mieru otvorenia emailu sme za posledných 12 mesiacov zachovali takmer nezmenenú na cca. 30% (priemer pre daný sektor je cca. 16%). Mesačne vytvárame blogové články, ako podporu predaja špecifických produktov Legrand. Mesačne taktiež komunikujeme a moderujeme obsah formou influencerov na cudzích webstránkach a sociálnych sieťach.

Sumarizácia

Zaviedli sme šikovné marketingové riešenia na základe vyhodnotených dát, ktoré po viac ako roku spolupráce môžeme označiť ako úspešné. Predom stanovené ciele sa nám podarilo naplniť a presiahnuť. S klientom neustále komunikujeme a množstvo ponúkaných služieb sa nám priebežne navyšuje. Legrand Slovensko je naozaj perspektívny klient, ktorý má vysoké ciele a svojím otvoreným prístupom k novým možnostiam pre nás predstavuje výzvu k neustálemu zlepšovaniu sa.

Content aj pre Váscaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia