STKDN
Deň otvorených dverí

performance marketing
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené
1. septembra 2004.
Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji. Založil ju baletný majster Dušan Nebyla. Škola vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


Výzva

Hlavnou výzvou pre klienta STKDN koncom minulého roka bola udalosť Dňa otvorených dverí 5.12.2020 pre rodičov potenciálnych žiakov. Hlavné priority v čase pandemickej krízy sú pre školu STKDN jednoznačne zdravie a bezpečie. Potrebovali sme teda vyriešiť ako toto podujatie presunúť do online priestoru, tak aby sme oslovili čo najviac vhodných rodičov a zabezpečili dostatok online stretnutí za financie, ktoré do kampane klient investoval.RiešenieNašou primárnou úlohou bolo vytvoriť na webe STKDN jednoduchý, prehľadný formulár pre rodičov, ktorí by sa chceli zúčastniť Dňa otvorených dverí, o čo sa s radosťou postaral náš šikovný junior programátor Matúš. Na tento formulár sme následne smerovali všetky reklamy.
Aby sme online kampaň dostali do povedomia, použili sme 2 typy bannerov a promo video, ktoré sme propagovali na kanáloch Facebook a Instagram. Cielili sme na Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj - teda na oblasť, z ktorej pochádza drvivá väčšina aktuálnych aj bývalých študentov Súkromného konzervatória. Hlavným publikom boli rodičia detí vo veku vhodnom pre začiatok štúdia, no cielili sme tiež na záujmy ako balet a tanec - keďže tieto dve oblasti sú hlavnou náplňou štúdia na STKDN.

Výsledky

Naše výsledky niekoľkonásobne predčili pôvodné klientove očakávania. Cieľ na kampaň sme si s klientom síce nenastavili, ale klient samotný má údaje z minuloročných DoD a taktiež mal predstavy, ako dopadne tento Deň otvorených dverí. Môžeme s radosťou povedať, že klientove očakávania sme prekonali až 3-násobne. Kampaň hodnotíme ako úspešnú a veríme, že si klient aj v budúcnosti na spoluprácu vyberie našu digitálnu agentúru.


Sumarizácia

Klient je výsledkom nadšený a preto sme nadšení aj my v agentúre. Okrem nadpriemerného počtu účastníkov na Dni otvorených dverí, sa nám zároveň podarilo zvýšiť povedomie o Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu a vzbudiť záujem o štúdium na tejto škole.

Čo o kampani povedal klient:

“V decembri 2020 sme organizovali na našom konzervatóriu Deň otvorených dverí a vzhľadom na situáciu, samozrejme online. So samotnou kampaňou, ako aj výrobou formuláru na našom webe, sme sa obrátili na spoločnosť KREMSA Digital. Výsledok kampane prekvapil aj nás samotných. Na online DOD sa nám prihlásil trojnásobne väčší počet záujemcov, ako sme predpokladali! Od výroby formuláru až po nastavenie kampane prebiehalo všetko na profi úrovni - tí ľudia vedia, čo robia. Každopádne sa na KREMSA Digital obrátime znova a nielen jedenkrát.”

Dušan Nebyla - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Klientovi ďakujeme za opätovne vyjadrenú podporu našej agentúre a želáme veľa úspechov a veľa nových, talentovaných žiakov v novom školskom roku 2021/2022. Ak by ste aj vy chceli využiť služby našej digitálnej agentúry, neváhajte a kontaktujte nás na email office_sk@kremsa.com. Budeme sa na vás tešiť.Web na mierucaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia