Little Lane

Sociálne Médiá

LittleLane je ucelený súbor zábavných a edukačných online hier, aplikácií a pomôcok určených na pomoc pri výučbe detí navštevujúcich základné a materské školy. LittleLane je slovenský startup, ktorý predstavuje modernizáciu edukačného systému pre deti. Dokazuje to aj rôznymi oceneniami, ktoré získalo, ako napríklad víťaz v Startup Awards 2015 v kategórii Art & Design.
VýzvaLittleLane nás oslovilo s potrebou pomôcť im zasiahnuť viac potenciálnych zákazníkov pomocou sociálnych sietí a vytvoriť si tak povedomie o relatívne mladej značke a produktoch. LittleLane bolo v tom čase aktívne na sociálnej sieti Facebook, ale nemalo vytvorenú žiadnu komunikačnú stratégiu. Svoje príspevky publikovali neucelene a neapelovali na vhodnú cieľovú skupinu. Bolo potrebné zvoliť adekvátne cieľové skupiny a vypracovať komunikačnú stratégiu, ktorá by vedela vybudovať dôveru užívateľov ku značke a produktom LittleLane.

RiešeniePo detailnej analýze trhu a konkurencie bola vypracovaná online komunikačná stratégia a boli zvolené krátkodobé a dlhodobé ciele. Začala prebiehať štrukturovaná komunikácia firmy LittleLane na sociálnej sieti Facebook.
fans
+0%
zásah za Júl 2017
0
pagekarma
0%


Aktuálny stav

Po troch mesiacoch publikovania príspevkov a moderovania Facebook stránky LittleLane sa počet fanúšikov zvýšil o 61%. V poslednom mesiaci (júl 2017) stránka zasiahla 56 662 užívateľov, pričom najúspešnejší príspevok mal zásah 35 500 užívateľov (1258 reakcií, 158 zdieľaní s cenou za podporu reklamou 9,35 EUR). Podľa analyzačného nástroja fanpagekarma.com, zaznamenáva Facebook stránka LittleLane momentálny výkonnostný index 96%.


Sumarizácia


LittleLane je mladá progresívna firma, ktorá chce využívať moderné prostriedky tak, aby zasiahla svojich užívateľov. Ako startup si LittleLane iba buduje užívateľskú základňu a predstavuje svoj produkt na trh. Spôsob, akým sa v tejto fáze prezentuje, je veľmi dôležitý a sme radi, že si ako svojho partnera vybrala práve nás.
Získajte fanúšikovcaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia