BATTERY SERVICE - AKO ODLÍŠIŤ ZNAČKU V B2B SEGMENTE

BRANDING

Battery Service Logo


Battery Service je spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 2002 venuje výhradne B2B segmentu. Ako už samotný názov firmy napovedá, primárne sa venujú predaju a správe batériových systémov a akumulátorov pre veľké spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou ich biznisu sú aj služby ako poradenstvo, servis a montáž na mieru. Táto konkurenčná výhoda im pomohla získať klientov na Slovensku aj v Česku v rôznych odvetviach. V Battery Service si však uvedomovali, že môžu rásť a získať nových zákazníkov. Vedeli tiež, že na to potrebujú správne uchopiť svoju značku a začať komunikovať aj v online priestore, ktorý dovtedy zanedbávali.


Výzva

V B2B segmente, v akom sa Battery Service nachádza, je dôležité byť jasne odlíšiteľný. Okrem toho je tu kladený veľký dôraz na odbornosť a vhodnú prezentáciu svojej značky so všetkými jej unikátnymi benefitmi. Tak, aby bola ich komunikácia dlhodobo konzistentná a čo najviac zrozumiteľná pre cieľovú skupinu.

Na to je však potrebné, aby značka stála na pevných základoch a bola jasne zadefinovaná. O to ťažšie to môže byť práve pre firmu, ktorá už má síce zvládnutý svoj biznis z pohľadu produktov a služieb, no nemá skúsenosti s brandingom. Aj kvôli tomu oslovil Battery Service práve nás, aby sme im s touto výzvou pomohli.Riešenie

Výzvu sme uchopili komplexne. U klienta sme zorganizovali branding workshop pod vedením našej Veroniky, ktorá je certifikovaný Brand Architekt. V prvom kroku bolo potrebné získať čo najdetailnejší pohľad do interného vnímania firmy a pochopiť ju aj z pohľadu zákazníkov a trhu. To obnášalo hneď niekoľko dôležitých úkonov.

  • Zanalyzovali sme súčasný stav vnímania značky Battery Service.
  • Nasmerovali sme klienta k definovaniu ich vízie do budúcnosti.
  • Definovali sme kľúčové segmenty cieľových skupín.


To nám dalo jasnú predstavu o tom, kde sa značka nachádza a akým smerom sa má uberať. Vyextrahovali sme dôležité a podstatné časti a na ich základe sme prešli k samotnej podstate značky, Brand Value Proposition.

  • Identifikovali sme kompetencie značky a overili ich pomocou ,,proof-points”.
  • Zadefinovali sme základné piliere a hodnoty, ktoré značka vyznáva.
  • Stanovili sme hlavný Unique Selling Proposition a benefity Battery Service.
  • Priradili sme značke vhodné brand archetypy a celkovú personalitu značky.


Celý proces sme zavŕšili tým, že sme na základe všetkých doterajších zistení vytvorili unikátny claim, ktorý vystihuje značku Battery Service.

ENERGY FOR YOUR TECHNOLOGIES ENERGY FOR YOUR TECHNOLOGIES

VÝSLEDKY

Už zo samotného branding workshopu vyplynulo hneď niekoľko odporúčaní pre Battery Service, ktoré budú odzrkadľovať novú brand propozíciu značky. Tu spadala úprava loga aj farebnej palety vizuálnej identity.S branding workshopom, novým claimom a úpravou loga bol klient natoľko spokojný, že  nám zveril do starostlivosti aj ďalšie marketingové aktivity. Vytvorili sme vizualitu príspevkov na LinkedIn, ktorá odráža branding stratégiu a začali sme na túto sociálnu sieť tvoriť aj obsah. Ten sa primárne zameriava na prezentáciu značky, produktov, služieb a najčastejších problémov, ktoré potenciálni zákazníci riešia. Aby sme získali čo najviac insightov a dokázali do hĺbky pochopiť, aký obsah by sme mali tvoriť, spravili sme s klientom rozsiahly rozhovor.

SUMARIZÁCIA

Vďaka zadefinovaniu značky má odteraz Battery Service jasnú predstavu o tom, akým smerom sa uberať, no tiež ako a kde komunikovať. Nová vizualita im pomáha odlíšiť sa od konkurencie a tvorba obsahu má potenciál osloviť aj nových potenciálnych zákazníkov. V kombinácii s PPC reklamou na Google sa to prejavilo aj na číslach, ktoré prekvapili aj samotného klienta. Počet získaných kontaktov so záujmom o batérie Leoch narástol až o 600 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.


Teší nás, že sa nám spoločne s Battery Service podarilo pevne zadefinovať značku, odlíšiť ju od konkurencie a vďaka vhodne zvoleným marketingovým kanálom aj zvýšiť záujem o ich produkty.

Teší nás, že odteraz bude mať Battery Service pevne stanovené piliere pre ďalšiu internú a externú komunikáciu a bude tak pôsobiť odlišne, dôveryhodne a konzistentne naprieč všetkými komunikačnými kanálmi. Pokiaľ chcete aj vy využiť služby našej digitálnej agentúry, neváhajte a kontaktujte nás . Budeme sa tešiť na vaše výzvy.Web na mierucaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia