Ako sme vytvorili marketingovú komunikáciu úplne novej značke WOWOX

Komunikačná stratégia
S technologickou spoločnosťou UFOX spolupracujeme už viac ako dva roky. Vyvíjame pre nich nielen mobilnú aplikáciu, no v minulosti sme vytvorili ako brand identitu, tak aj kompletnú marketingovú komunikáciu pre ich projekt WOWOX, ktorú vám týmto článkom chceme priblížiť o niečo viac.


Výzva

Wowox je nový spôsob nakupovania, kde si každý týždeň môžete vyzdvihnúť iný, nový a inovatívny produkt. Tieto produkty nájdete vo Wowoxmatoch, ktoré sú umiestnené v rôznych nákupných centrách. Presne toto bol koncept projektu, ktorý sme potrebovali uchopiť, odkomunikovať a dostať medzi ľudí pomocou marketingovej stratégie a komunikácie.Wowox na mobilnom zariadeni

Riešenie

Pri online komunikácii je dôležité určiť si základné piliere, ktoré budú nemenné, a tým pádom na nich efektívne vieme budovať kreatívnu časť, ako sú grafické vizuály, logo, grafické šablóny, písanie príspevkov, či mailov, tone of voice a podobne.

Naše základné piliere boli nasledovné:

Ako prvé sme si zadefinovali naše cieľové skupiny a dôležité atribúty našej primárnej a sekundárnej cieľovej skupiny. Čo majú spoločné a čo nie, čo ich zaujíma a čo naopak, frustruje. Vďaka spoločným znakom sme vedeli, čo máme komunikovať a ako to komunikovať tak, aby sme našu cieľovú skupinu zaujali.

Vedieť, pre koho váš produkt je a pre koho nie je, je v dnešnej dobe kľúčové. Odvíja sa od toho celé online fungovanie.

Je dôležité sústrediť sa aj na sekundárnych zákazníkov, v tomto prípade to boli ľudia, ktorí chcú obdarovať niekoho blízkeho. Títo zákazníci tvoria veľmi silnú skupinu z dlhodobého hľadiska. Preto sme vedeli, že je dôležité cieliť komunikáciu aj na nich.

Ďalším bodom bol spôsob komunikácie. Na základe dlhého budovania projektu a jeho konceptu, po dlhých debatách s klientom a vďaka výberu ponúkaných produktov sme vedeli, že naša komunikácia sa musí sústrediť na mladú cieľovú skupinu - Generáciu Z. Preto sme vyberali mladistvý tone of voice. Vedeli sme, že náš jazyk musí byť jednoduchý, odľahčený a inšpiratívny.

Tretím, veľmi kľúčovým bodom, bolo určiť si cieľ značky (Brand Purpose), misiu, víziu a USP. Na základe ich definícii sme vedeli, akým smerom sa máme uberať a kam majú naše ciele spomenuté nižšie smerovať.

Po určení týchto bodov sme si vytvorili moodboard, aby nám pomohol naštartovať naše kreatívne myslenie, aby sme mali o všetkom lepšiu predstavu, nakoľko my aj klient sme skôr vizuálne typy.

MOODBOARD

KOMUNIKÁCIA
ŠPECIFICKÝCH
CIEĽOV

Ako ďalší krok pri plánovaní našej marketingovej stratégie sme si potrebovali určiť jasné ciele, ktoré sme vedeli, že potrebujeme odkomunikovať a zahrnúť do plánov. Je dôležité chápať, že nastavenie marketingovej komunikácie je veľmi komplexné a všetky body spomenuté nižšie sú úzko prepojené.

1. Vedeli sme, že hlavným cieľom našej komunikácie bude vytvoriť povedomie o značke WOWOX, budovať si dôveru zákazníkov a taktiež pracovať na kredibilite nepoznanej značky.

To sme dosiahli najmä nasledovným bodom:

  • Na vytvorenie povedomia, dôvery a kredibility sme využili influencerský marketing(link), ktorý dosiahol výborné výsledky a prekonal naše stanovené KPI.

2. Druhým cieľom bolo správne ozrejmiť koncept a vopred zákazníkom vysvetliť komplexnú ideu projektu, aby sme predišli jej nepochopeniu. Predpokladali sme, že väčšina Slovákov si pod pojmom “vending machine” alebo “parcel lockers” nepredstaví niečo hodnotné alebo niečo, čo sa nedá nikde zohnať, ako to je práve pri WOWOX projekte. Báli sme sa, že sa WOWOX bude spájať s niečím, ako sú balíkomaty alebo boxy na vyzdvihnutie objednávok. Takéto mylné predstavy sú pri nových projektoch bežné, a práve na ich vyvrátenie existuje správne nastavená online komunikácia.

  • Silný informačný obsah na čo najväčšie pochopenie konceptu a taktiež, aby sme ukázali potenciálnym zákazníkom, že naozaj má značka všetko premyslené a môžu jej dôverovať.
  • Neustále opakovanie najsilnejších atribútov značky kreatívnymi vizuálmi, aby sme zvýšili ich zapamätanie si a následne podporili dôveru k značke.

Ďalším kľúčovým cieľom bolo chopiť sa jedinečnej možnosti nepoznaného produktu, využiť to, že komunikáciou vieme budovať moment zvedavosti a napätia, pretože zvedavosť robí našu myseľ silnejšou.

Budovanie zvedavosti sme naplnili nasledovne:

  • Vytvorili sme koncept týždenného obmieňania produktov so silným zapájaním publika. Našim potenciálnym zákazníkom sme do poslednej chvíle podsúvali nápovedy skrz grafiky a kvízy o pripravenom produkte.

KOMUNIKÁCIA ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV

Vďaka tomuto si myseľ WOWOX zákazníkov všímala naše nové nápady. Keď sme na niečo zvedaví, naša myseľ očakáva a predvída nové nápady súvisiace s témou = ľudia sa o tom viac rozprávali, WOWOX vzbudil záujem a začal zaberať väčšie miesto v ich živote

Pri tvorbe samotného obsahu sme sa vždy držali určených cieľov a pod-cieľov, aby sme vždy vedeli, že naše nápady spĺňajú nielen kreatívnu stránku, ale sú aj pragmatické a slúžia na dosiahnutie toho, čo potrebujeme.

1500

sľedovateľov na sociálnych sieťach

440k

impresií na Instagrame

21k

dosah profilu na Instagrame

3000

ľudí v emailovej databáze

Aktuálny stav

Pri komunikačnej stragégii pre WOWOX sme najviac využili silu sociálneho marketingu na Instagrame, Facebooku a TikToku kvôli mladej cieľovej skupine. Túto stratégiu sme posilnili analýzou kľúčových slov do popisov či hashtagov, ako aj strategickou platenou reklamou. Ďalej sme sa sústredili aj na emailový marketing, kde sme formou pravidelných osobných mailov zvyšovali povedomie o značke. Nevynechali sme ani offline prostredie a sústredili sme aj na offline marketing vo forme polepov auta.Web na mierucaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia