ČEZ Slovensko

Online stratégia a analýza

ČEZ Slovensko je dodávateľ elektriny a plynu pre domácnosti, firmy a veľkoodberateľov. ČEZ Slovensko vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť najväčšej energetickej spoločnosti v strednej a juhovýchodnej Európe – ČEZ Group. V súčastnosti je ČEZ najväčším zahraničným dovozcom elektriny na Slovensko.
VýzvaČEZ Slovensko nás oslovilo s potrebou zlepšiť komunikáciu na sociálnych sieťach a vybudovať silný sociálny profil spoločnosti. ČEZ Slovensko malo v tom čase vytvorenú firemnú stránku na Facebook-u so stavom 180 fanúšikov a približne 5 príspevkami mesačne. Ich vtedajšie príspevky neangažovali fanúšikov a nedarilo sa im prilákať nových fanúšikov. Neexistoval firemný online komunikačný plán ani stratégia.

RiešeniePo prvotnej analýze trhu sme pre ČEZ vytvorili detailnú online komunikačnú stratégiu. Na základe stratégie a po dohode s klientom sme stanovili rozpočet, ktorý by dosiahol spoločne stanovené ročné ciele. Keďže budget bol obmedzený, rozhodli sme sa v prvej fáze zamerať iba na jednu sociálnu sieť – Facebook.

Ako prvé sme sa zamerali na presné nastavenia Facebook stránky. Aktualizovali sme nastavenia, zmenili vizuál a doplnili chýbajúce informácie. Vytvorili sme redakčný plán pridávania príspevkov a nastavili kritériá pre podporu príspevkov reklamou. Určili sme plán postupu v prípade krízového stavu a formu moderácie stránky.0%
nárast fanúšikov
0%
výkonnosť
0%
priemerný týždenný rast
0%
miera angažovanosti fanúšikov

Aktuálny stav

Po 5 mesiacoch moderovania stránky sme predbehli naše aj klientove očakávania. Na stránke je momentálne 1401 fanúšikov, čo predstavuje nárast o 778%. Facebook stránka dosahuje 100% výkonnosť* (priemer konkurenčných firiem na Slovensku dosahuje 35%). Priemerný týždenný rast stránky je 5,3%* (priemer konkurenčných firiem na Slovensku dosahuje 1,5%). Miera angažovanosti fanúšikov na stránke je 2,0%* (priemer konkurenčných firiem na Slovensku dosahuje 0,78%).

ČEZ Slovensko, ako dcérska spoločnosť významnej medzinárodnej energetickej spoločnosti, je veľkou výzvou na profesionálnu formu komunikácie. Momentálne sa nám úspešne darí vytvárať imidž spoločnosti v rámci stanovenej komunikačnej stratégie a angažovať užívateľov Facebook-u získaním si ich dôvery ku značke ČEZ Slovensko. Sociálne siete majú v marketingovej stratégii ČEZ Slovensko významné miesto pre budúci rozvoj spoločnosti a sme radi, že môžeme byť ich súčasťou a plniť stanovené ciele.

Stratégia na mierucaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia