Rajo partnerská zóna

Intranetové riešenie

Rajo

Rajo a.s. je jeden z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov so širokým portfóliom produktov a hlbokou históriou, ktorá siaha až do roku 1886. Základom úspechu firmy na trhu je predovšetkým kvalita a dôslednosť. To potvrdzujú aj rôzne získané certifikáty kvality a ocenenia.
VýzvaSpoločnosť Rajo a.s. sa na nás obrátila s požiadavkou na vytvorenie logistického intranetového riešenia. Našou úlohou bolo vyhotoviť samostatnú zónu, nezávislú od webovej stránky rajo.sk, ktorá bude sprístupnená oprávneným dodávateľom a veľkoodberateľom pre správu vykladacích a nakladacích kapacít závodu. Partnerská zóna mala byť jednoduchá, prehľadná, ľahko navigovateľná a mala poskytovať logistické riešenie pre dodávku surovín, materiálu alebo odber výrobkov značky RAJO.

Riešenie

RiešeniePre klienta sme pripravili samostatnú aplikáciu určenú zamestnancom RAJO a jej partnerom. Pre odberateľov a dodávateľov sme vytvorili možnosť rezervácie konkrétnej rampy v požadovanom čase. Dodaným riešením je prehľadný viacvrstvový kalendár s vizualizáciou voľných a rezervovaných termínov danej rampy. Samozrejmosťou je osobitné nastavenie pravidiel pre rezervácie (najbližší možný termín, možnosť zrušenia rezervácie a iné), alebo správa typov rámp (vykládky a nakládky). Systém ďalej umožňuje správu existujúcich rezervácií, overených užívateľov partnerskej zóny, prehľadov, ako aj notifikačných nástrojov administrátorov systému.
Aktuálny stav


Aktuálny stav

Rajo a.s. využíva naše intranetové riešenie vďaka jeho jednoduchosti a užitočnosti. Spoločnosť tak dokázala zvýšiť plynulosť toku tovarov a zabezpečila vyššiu prehľadnosť v dodávke a odbere výrobkov. Nedochádza tak k prekrývaniu termínov, navyše je doprava plynulá a organizovaná.


Sumarizácia


Počas vyvíjania takéhoto riešenia pre Rajo a.s. prešla beta verzia testovaním, aby sme sa presvedčili o jej plnej funkčnosti. Úspešne sa nám podarilo vyhovieť spoločnosti vo všetkých požiadavkách a vytvoriť systém pre riadenie dodávok a odberov, ktorý zapadal do inovatívneho profilu spoločnosti.
Chcem viac predaťcaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia