Reatek Inflatables

Online analýza a komunikačná stratégia

Spoločnosť Reatek Inflatables zabezpečuje zákazkovú výrobu rôznych druhov nafukovacej reklamy a nafukovacích atrakcií určených na propagačné a komerčné využitie v podnikaní. Víziou spoločnosti Reatek Inflatables je byť popredným európskym výrobcom nafukovacej reklamy. Spoločnosť nás oslovila s potrebou vyhotovenia analýzy online trhu s nafukovadlami a prípravou online marketingovej stratégie.
VýzvaKaždá skupina produktov spoločnosti Reatek mala v tom čase vytvorenú samostatnú webstránku s prislúchajúcim sociálnym profilom. Celkovo tak boli príbuzné aktivity Reatek rozčlenené na 8 webstránok s 5 firemnými Facebook profilmi.
Z toho iba 3 stránky mali aktivovaný analytický nástroj návštevnosti Google Analytics. Konkurenčný trh s nafukovadlami sa vyznačoval vysokým množstvom malých firiem, pre ktoré naše online nástroje nevedeli vyhodnotiť a neposkytovali nám žiadne dáta o ich návštevnosti.

RiešenieAnalýzu trhu sme rozčlenili podľa geografických aktivít spoločnosti a porovnali s dostupnými trhovými dátami konkurenčných firiem. V prípade menších konkurenčných firiem sme postupovali formou predpokladov a nadobudnutých skúseností.

Na základe analýzy trhu sme vyhotovili detailnú marketingovú stratégiu na dosiahnutie stanovených cieľov. Ponúkli sme riešenie na výkonný sales funnel pre konvertovanie zákazníka. Pripravili sme ideálny marketingový mix pozostávajúci z platenej reklamy a obsahového marketingu. Pripravili sme optimálnu komunikačnú stratégiu týkajúcu sa nielen tvorby obsahu na webstránku a na sociálne siete ale aj moderovania pridaného obsahu a následné správanie sa k užívateľom.

Sumarizácia

Výsledný dokument mal 53 strán a samotná prezentácia výsledkov trvala necelé 2 hodiny. Spoločnosť Reatek na základe našej analýzy získala lepší prehľad o dianí na online trhu a nadobudla cenné informácie o následnom pokračovaní v ich online aktivitách. Dúfame, že informácie z analýzy naplno využijú a pomôžu im v dosahovaní ich stanovených cieľov.Online stratégia aj pre Váscaptcha
Kremsa Digital s.r.o.
Námestie hraničiarov 37
851 03 Bratislava
Slovakia